Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Områdeplan Brekkåsen - Planforslag på høring og offentlig ettersyn

Høringsfrist: 3.5.24.

Formannskapet har i møte 05.03.24 sak 20/2024 vedtatt å legge forslag til Områdeplan Brekkåsen, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt øvrige vedlegg til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10. 

Forskrift om elevpermisjon på høring

Høringsfrist 21.04.24

Utvalg for helse, oppvekst og kultur har i møte 28.02.24, sak 12/24, vedtatt å legge forslag til Forskrift om elevpermisjon på høring i h.h.t. Opplæringsloven § 2-2(4).

Nyheter

Folkemøte om ny områdeplan for Brekkåsen

Melhus kommune inviterer til et åpent møte om forslaget til ny områdeplan for Brekkåsen. Møtet finner sted i kommunestyresalen på rådhuset mandag 22. april kl. 17.30-19.00.

Åpningstider i påska 2024

Her finner du åpningstidene til rådhuset, biblioteket, helse- og velferdskontoret, helsestasjonen og barnevernstjenesten.