Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet Melhus kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene. I Melhus kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendom.
Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter.

Vedtekter

Vedtekter
Vedtektene er vedtatt i Melhus kommunestyre i sak 13/09, den 10.03.2009.

Taksering av eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt
Vedtatt 1. gang den 18.01.2010. Revidert den 20.05.2015.