Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet Melhus kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene. I Melhus kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer, verk og bruk.
Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter.

Vedtekter

Vedtekter
Vedtektene er vedtatt i Melhus kommunestyre i sak 13/09, den 10.03.2009.

Taksering av eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt
Vedtatt 1. gang den 18.01.2010. Revidert den 20.05.2015.