Kommunestyremøtene i Melhus kommune overføres over egen kommuneTV.

Via melhus.kommunetv.no  kan du velge å se møtene direkte, eller i opptak på den enkelte sak.