Prisen og stipendene deles ut etter inkomne forslag. 

Kulturstipend og idrettsstipend skal være en inspirasjon til unge mennesker mellom 15 og 25 år, som har gjort seg særlig bemerket innen kultur- og idrettslivet. 

Både kulturprisen, årets navn, årets ildsjel og kultur- og idrettsstipendene deles ut på kommunens hederskveld.

Foreslå kandidater til kulturprisen

Du kan fremme forslag på kandidater du mener har gjort seg fortjent til Melhus kommunes kulturpris. 

Her kan du laste ned retningslinjer (PDF) for kulturprisen.

Send inn ditt forslag på skjemaet: Kandidat til kommunens kulturpris

Foreslå kandidater til kultur- og idrettsstipend

Melhus kommune gir hvert år ut et stipend til unge mennesker mellom 15-25 år som har gjort seg bemerket innen kultur og idrett.

Kjenner du noen som fortjener et slikt stipend? Du kan også foreslå deg selv som kandidat.

Her kan du laste ned retningslinjer for kulturstipend (PDF) og retningslinjer for idrettsstipend (PDF)