Hvert år deler Melhus kommune ut kulturpris til en person som legger ned en særlig stor innsats for kulturlivet i kommunen. Prisen deles ut etter inkomne forslag. 

Kommunen deler også ut et kultur- og idrettsstipend til unge mennesker mellom 15 og 25 år, som har gjort seg særlig bemerket innen enten kultur- eller idrettslivet. 

Vi ønsker nå å dele ut både kulturprisen og kultur- og idrettsstipend på kommunens hederskveld 6. mars. Det skjer i Kultursalen på Melhus rådhus. 

Kulturpris 2018

Du kan fremme forslag på kandidater du mener har gjort seg fortjent til Melhus kommunes kulturpris. 

Her kan du laste ned retningslinjer for kulturprisen.
Forslaget ditt sender du inn på dette elektroniske skjemaet.

Frist for å komme med forslag er 20. desember 2018.

Kultur- og idrettsstipend

Melhus kommune gir hvert år ut et stipend til unge mennesker mellom 15-25 år som har gjort seg bemerket innen kultur og idrett.
Kjenner du noen som fortjener et slikt stipend? Du kan også foreslå deg selv som kandidat.

Meld inn forslag på kandidat til kulturstipend.
Meld inn forslag på kandidat til idrettsstipend.

Her kan du laste ned retningslinjer for kulturstipend og retningslinjer for idrettsstipend

Frist for å komme med forslag er 20. desember 2018.

Hederskveld 6. mars 2019

Melhus kommune ønsker å gjøre ekstra stas på den innsatsen som legges ned i næring-, kultur- og idrettslivet i kommunen. Derfor ønsker vi nå å arrangere en hederskveld, hvor både kulturprisen og kultur- og idrettsstipendet, samt næringsprisen deles ut samme kveld.

På den måten ønsker vi å lage en festkveld for å hedre innsatsen som så mange legger ned for både næringsliv, kulturlivet og idretten i komunen vår, og samtidig løfte frem de unge talentene vi har. 

Hederskvelden skjer onsdag 6. mars 2019 i Kultursalen i Melhus rådhus.