Kulturpris

Her kan du laste ned retningslinjer for kulturprisen.
Du kan komme med forslag ved å fylle ut elektronisk skjema her.

Frist for å komme med forslag er 10. november 2017.

Kultur- og idrettsstipend

Melhus kommune gir hvert år ut et stipend til unge mennesker mellom 15-25 år som har gjort seg bemerket innen kultur og idrett.
Kjenner du noen som fortjener et slikt stipend? Du kan også foreslå deg selv som kandidat.

Meld inn forslag på kandidat til kulturstipend.
Meld inn forslag på kandidat til idrettsstipend.

Her kan du laste ned retningslinjer for kulturstipend og retningslinjer for idrettsstipend.

Frist for å komme med forslag er 10. november 2017.