Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kunngjøringer

Valg av meddommere til offentlig ettersyn

Frist for å komme med merknader: 26.06.24

Valgnemda har i møte 11.06.24 behandlet sak 6/24, 7/24, 8/24, og vedtatt å legge ut forslag på meddommerkandidater i perioden 2025-2028 til offentlig ettersyn.
 

Forslag til ny planstrategi 2024-2027

Kommunestyret skal behandle forslag planstrategi for 2024-2027 den 18. juni 2024. I tråd med plan- og bygningsloven § 10-1 legges derfor forslag til vedtak ut 30 dager før kommunestyrets behandling.