Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Eksempel på hva et egetberedskapslager inneholder

Beredskap i hjemmet

God egenberedskap er en investering i trygghet for deg og dine nærmeste.

Ved en langvarig hendelse er det en anbefaling at du har en viss grad av egenberedskap i eget hjem. Det kan for eksempel være langvarig bortfall av strøm, vann, atomhendelse eller lignende.

Å ha egenberedskap betyr ikke at du ikke får hjelp ved behov, men at du dersom det er mulig skal klare deg mest mulig selv, slik at det legges minst mulig press på nødetater fra den delen av befolkningen som har anledning til å klare seg selv.

Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reservelager av det du er mest avhengig av er du bedre rustet for å klare deg selv for en periode.

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.

Vurder risiko og sårbarhet i eget hjem

Tenk gjennom hva som kan skje. Hvilke konsekvenser kunne det ha fått og hvordan nettopp din familie ville ha håndtert det? Finn ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. Hvis det er utstyr du planlegger å bruke i en nødsituasjon, vær kjent med hvordan det brukes og sørg for at det virker.

Slik kan du dekke grunnleggende behov for en uke

De grunnleggende behovene som må dekkes første uke av en krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. 

Ved å være forberedt i en uke vil dere være i bedre stand til å håndtere alt fra små forstyrrelser i hverdagen til større kriser. I tillegg har man bedre tid til å planlegge veien videre dersom krisen skulle bli langvarig. Husk at familie, venner og naboer kan samarbeide om egenberedskap. Sjekk ditt lager med jevne mellomrom.

Ler mer

På hjemmesidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får du mer informasjon om sikkerhet og beredskap
Der finner du også en sjekkliste med det du bør ha hjemme.