Før dere gifter dere

Før dere kan vigsles må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og eventuelt erklæring om skifteattest. På Skatteetatens nettsider kan dere lese mer om forberedelsene før vigsel.

Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. 

Original attest må leveres eller sendes til Melhus kommune senest 14 dager før vigsel.

Attesten sendes til:
Melhus kommune

Attesten kan også leveres i resepsjonen i rådhuset.

Dato for vigsler 2024

19. januar
23. februar
15. mars
19. april
24. mai
14. juni
23. august
20. september
18. oktober
22. november
13. desember

Bestill tid for vigsel

Ønsker dere å bestille time til borgerlig vigsel gjøres dette enklest digitalt:

Bestill time for vigsel/Order an appointment for civil marriage

Du kan også bestille time på telefon eller i skranken på Melhus rådhus.

Pris

Borgerlig vigsel er gratis.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere vil bli mottatt av en vigselsvert. Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for tolk.
Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk, diktlesning og lignende må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Slik er vigselsrommet

Vigselsrommet ligger i andre etasje på Melhus rådhus. Det er skjermet for innsyn.

Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 

 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 80 00

Kontakt Skatteetaten ved spørsmål om dokumentasjon og regelverk

Illustrasjonsfoto: pixabay