Før dere gifter dere

Før dere kan vigsles må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og eventuelt erklæring om skifteattest. På Skatteetatens nettsider kan dere lese mer om forberedelsene før vigsel.

Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. 

Original attest må leveres eller sendes til Melhus kommune senest 14 dager før vigsel.

Attesten sendes til:
Melhus kommune

Attesten kan også leveres i servicesentret ved rådhuset.

Dato for vigsler

I 2021 tilbyr vi vigsler disse dagene:

22. januar
19. februar
26. mars
23. april 
21. mai
18. juni
20. august
24. september
22. oktober
19. november
17. desember

Pris

Borgerlig vigsel er gratis.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere vil bli mottatt av en vigselsvert. Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for tolk.
Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk, diktlesning og lignende må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Slik er vigselsrommet

Vigselsrommet ligger i andre etasje på Melhus rådhus. Det er skjermet for innsyn.

Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 

 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 80 00

Kontakt Skatteetaten ved spørsmål om dokumentasjon og regelverk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsfoto: pixabay/MasterTux