Før dere gifter dere

Før dere kan vigsles må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og eventuelt erklæring om skifteattest. På Skatteetatens nettsider kan dere lese mer om forberedelsene før vigsel.

Skjemaene sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. 

Original attest må leveres eller sendes til Melhus kommune senest 14 dager før vigsel.

Attesten sendes til:
Melhus kommune

Attesten kan også leveres i servicesentret ved rådhuset.

Dato for vigsler

I 2020 tilbyr vi vigsler disse dagene:

15. januar
31. januar
28. februar
27. mars
24. april 
29. mai
26. juni
21. august
28. august
25. september
30. oktober
27. november
18. desember

Pris

Borgerlig vigsel er gratis.

Hvordan foregår seremonien?

Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere vil bli mottatt av en vigselsvert. Paret må fremvise legitimasjon.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for tolk.
Det er satt av 15 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk, diktlesning og lignende må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Slik er vigselsrommet

Vigselsrommet ligger i andre etasje på Melhus rådhus. Det er skjermet for innsyn.

Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 
Bilde av vigselsrommet
 

 

Spørsmål

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål:

E-post: postmottak@melhus.kommune.no  
Telefon: 72 85 00 00

Kontakt Skatteetaten ved spørsmål om dokumentasjon og regelverk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonsfoto: pixabay/MasterTux