Moesgrinda

Moesgrinda 3 er lokalisert på Lundamo og gir botilbud til tre personer. 
Telefon til Moesgrinda 3: 954 13 317

Moesgrinda 5 er lokalisert på Lundamo og gir botilbud til fem personer.
Telefon til Moesgrinda 5: 977 38 073

Avdelingsleder: Mari Lindgjerdet
Telefon: 456 30 501
E-post 

Postadresse:

Lamovegen 3-13, 7232 Lundamo

Skrivarbakken

Lokalisert på Kvål og gir botilbud til fire personer.

Kontaktinfo:

Telefon: 971 37 669

Avdelingsleder: Kirsten Vikan
Telefon: 958 18 503
E-post

Postadresse:

Skrivarbakken 1, 7228 Kvål

Sørtun

Lokalisert i Idrettsvegen 9 og gir tjeneste til fem personer.

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Trine Helen Einarsbøl 
Telefon: 959 47 232
E-post

Postadresse:

Idrettsvegen 9, 7224 Melhus

Idrettsveien bofellesskap

Lokalisert i Lenalia.

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Marit Leer
Telefon: 926 55 229
E-post 

Postadresse:

Lenavegen 37, 7224 Melhus

Martin Tranmæls veg

Lokalisert på Melhus og gir botilbud til åtte personer.

Kontaktinfo: 

Telefon: 456 30 501
Avdelingsleder: Mari Lindgjerdet
E-post

Postadresse:

Martin Tranmæls veg 53, 7224 Melhus

Rådhusvegen 11-25

Lokalisert på Melhus og gir botilbud til åtte personer.

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Torgeir Bolme
Telefon: 970 83 200
E-post

Postadresse:

Rådhusvegen 11-25, 7224 Melhus

Melhus avlastningsbolig, Lenavegen 3

Lokalisert på Melhus og gir botilbud til åtte personer.

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Gry Andresen Strømmen
Telefon: 468 42 143
E-post

Postadresse:

Rådhusvegen 11-25, 7224 Melhus

Lenavegen 1

Lokalisert på Melhus og gir botilbud til åtte personer.

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Inger Lise Brevik
Telefon: 958 89 831
E-post

Postadresse:

Rådhusvegen 11-25, 7224 Melhus

Lensmannsgården

Botilbud til fire personer.

Besøksadresse: 

Melhusvegen 435

Kontaktinfo:

Avdelingsleder: Inger Lise Brevik
Telefon: 958 89 831
E-post

Flå eldresenter

Flå eldresenter er omsorgsboliger, og er organisert under hjemmebaserte tjenester ved Horg helse- og omsorgssenter. 


Besøksadresse: Lykkjvegen 8, 7234 Ler
Postadresse

Avdelingsleder: Siri Busklein
E-post