Systemene Varsling24/Gemini varsling skal i utgangspunktet nå alle innbyggere med adresse innenfor et bestemt område. Per i dag har Melhus kommune adressebasert varsling som varsler alle innbyggere, bedrifter og sårbare abonnenter som har adresse innenfor et gitt geografisk område.

Dersom du ikke mottar SMS-varsler fra oss, kan det skyldes at din telefon er registrert på arbeidsgiver/jobbadresse.