Vi har tre offentlige tilfluktsrom i Melhus kommune:

Hovin: Hovin skole
Lundamo: Horghallen
Melhus sentrum: Melhus skysstasjon