Kontakt oss:  

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
E-post
Besøksadresse: Melhus rådhus, inngang D, 1. etasje.
Postadresse

Åpningstider 15.juni-15.august:

mandag, tirsdag og torsdag kl. 10:00-14:00 (Lunsj kl. 11:30-12:00)
 

Brosjyrer, vurderingsmomenter og forskrifter

Koordinerende enhet

I Melhus kommune er det helse- og velferdskontoret som er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
Vi har ansvaret for at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever helhet og sammenheng i tjenestene.
Her kan du lese mer om koordinerende enhet og våre oppgaver

Mer informasjon om helse- og velferdskontoret:

Hva er helse- og velferdskontoret?

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.
Helse- og velferdskontoret skal informere og veilede i tilknytning til alle disse tjenestene.

Hvorfor skal vi ha et helse- og velferdskontor i Melhus?

Ved å samle all forvaltning/tjenestetildeling i ett kontor, er målet økt kvalitet på saksbehandlingen.
Kontoret skal sikre lik tildelingspraksis og lik tilgang til helse og omsorgstjenester for alle.

Hvem kan henvende seg til kontoret?

Alle innbyggere i alle aldersgrupper som har spørsmål eller skal søke om helse- og omsorgstjenester i Melhus kommune.

Hvilke tjenester kan man etterspørre?

Helse- og velferdskontoret skal bidra med generell informasjon og veiledning, vurdere hvilken hjelp den enkelte kan få, og ta beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges.

Henvendelser knyttet til følgende tjenester kan rettes til kontoret:

 • Korttidsplass
 • Langtidsplass
 • Hjemmesykepleie
 • Matombringing
 • Trygghetsopphold
 • Praktisk bistand
 • Omsorgslønn
 • Avlastning eldre i institusjon
 • Trygghetsalarm
 • Dagsenter
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
 • Parkeringsbevis
 • Støttekontakt (fra 1. januar 2018)
 • TT-kort (Tilrettelagt transport) (fra september 2017)
 • Ledsagerbevis (fra september 2017)
 • Hverdagsrehabilitering (fra september 2017)
 • Avlastning barn/unge (fra desember 2017)