Beredskapstelefon hvis brann: 110
Telefon til Gauldal Brann og redning: 482 81 550

Gauldal Brann og Redning er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Midtre Gauldal og Melhus.

Har du spørsmål om feiing, opprettesle av ildsted eller lignende, gå til hjemmesiden gbriks.no.