Et stort arbeid pågår for å forberede løsningen. Opplæring av alle ansatte startet i februar. 

Hva betyr Helseplattformen for deg som innbygger?

At vi tar i bruk Helseplattformen, skal først og fremst gjøre kommunikasjonen med helsetjenestene enklere og mer sammenhengende for deg som innbygger. Alle helsetjenestene du møter skal samhandle i ett og samme system. 

For Melhus kommune betyr det at dagens fagsystemer innen helse og velferd fases ut, og erstattes av ett arbeidsverktøy. 

Helseplattformen bidrar også til økt pasientsikkerhet, med at all kommunikasjon er samlet på ett sted og helsetjenestene dokumenterer med samme strukturert informasjon. 

Hva er Helseplattformen?

I dag bruker de ulike helsetjenestene (kommunen, sykehusene, fastlegene etc.) ulike fagsystemer som de jobber i. Disse snakker ikke sammen, selv om én og samme person er i kontakt med flere helsetjenester. Som pasient må du ofte gjenta historien din til ulike fagfolk, og i ulike tjenester. 

I Helseplattformen vil all informasjon om deg som pasient ligge i ett og samme system. Dette øker pasientsikkerheten, og det skal gi helsepersonell et effektivt arbeidsverktøy der de finner all informasjon om deg som pasient på ett og samme sted. 

Helseplattformen er et prosjekt for der målet er å få på plass en felles pasientjournal i Midt-Norge.

Helseplattformen er både navnet på et IT-system, prosjektet som innfører dette, og det offentlig eide selskapet Helseplattformen AS.

Spørsmål og svar om Helseplattformen.

HelsaMi

HelsaMi er innbyggernes digitale inngang til helse- og omsorgstjenester, og er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser. 

I HelsaMi kan du få oversikt over helseopplysningene dine, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer, konsultasjoner med mer. 

Det er helt frivillig å bruke HelsaMi. Det er et tilbud til deg som ønsker en digital vei inn til helse- og omsorgstjenester.

Laste ned HelsaMi: 

Ønsker du å laste ned HelsaMi som app på mobil eller nettbrett? Du finner den på App Store (iPhone/iPad) og Google Play (alle andre telefoner/nettbrett).

Kontakt og brukerstøtte for HelsaMi.

Slik forbereder vi oss til å innføre Helseplattformen i Melhus kommune

Melhus kommune tar i bruk Helseplattformen 27. april 2024.

Nærmere 700 ansatte i helse- og omsorgssektoren i Melhus kommune skal få opplæring i Helseplattformen. Opplæringen startet for fullt i februar og vil pågå fram til innføringen.

Innføring av Helseplattformen er blant de største endringsprosessene vi har gjennomført. Prosessen er kompleks og krever mange ressurser i kommunen. Det kan være at du som innbygger i kommunen også kan merke dette på noen områder. 

Du skal være trygg på at vi har rigget oss for den perioden vi nå er inne i, både med tanke på opplæringsperioden og tiden rundt innføringsdato. 

Slik kan våre innbyggere være trygge på at vi ivaretar pasientsikkerheten og at vi opprettholder forsvarlig drift og trygge tjenester.

Flere av våre ansatte har vært på hospitering i kommuner som allerede har tatt i bruk Helseplattformen, dette har vært lærerikt og betryggende for våre ansatte. Noen har gått opp løypa før oss, og vi tar med oss mye læring og gode erfaringer derfra. 

Mer informasjon

helseplattformen.no

Phillipp Anders er lokal innføringsleder for Helseplattformen i Melhus kommune: