Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler fortsatt skal være stengt til og med 13. april. Perioden kan bli forlenget.

melhus.kommune.no/oppdatert-informasjon-om-koronavirus-coronavirus-i-melhus.6289287-419217.html

udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset
 

Foresatte kontaktes på Vigilo og mail for nærmere informasjon. Foresatte med samfunnskritiske oppgaver iht helse og beredskap tar kontakt med enhetsleder.

Telefon:

Skolekontoret: 72 85 88 40

Rektors kontor:72 85 88 41/95 86 58 58
SFO: 948 36 111

Adresse:

Lundadalsvegen 25,
7232 LUNDAMO:

Enhetsleder/rektor: Anne Berit Olaussen
E-post til enhetsleder
E-post til Lundamo skole og barnehage

 

Et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag

Lundamo skole og barnehage er samordnet i et oppvekstsenter med totalt 239 barn ved nytt skole- og barnehageår med oppstart august 2019.

1.-7.trinn med 154 elever og 85 barn i barnehagen. Barnehagen er delt inn i 6 avdelinger, fra august. De er fordelt på to hus.

Lundamo skole og barnehage skal fremme faglig, personlig og sosial utvikling hos barn og voksne, og være et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag.