Kontaktinformasjon:

Administrasjon: 957 11 460
E-post til Lundamo skole og barnehage

Elektronisk post sendes til org.nr. 974 559 579


SFO: 948 36 111

Adresse:

Lundadalsvegen 25,
7232 LUNDAMO:

Enhetsleder/rektor: Ann Karin Høyland
Telefon:  98 81 66 28
E-post til enhetsleder

Et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag

Lundamo skole og barnehage fylte 10 år 27.02.22 

 Lundamo skole bygges på 10 min.! - YouTube

 

Lundamo skole og barnehage er samordnet i et oppvekstsenter med totalt 254 barn ved oppstart skole- og barnehageår 23/24.

1.-7.trinn med 147 elever og 107 barn i barnehagen. Barnehagen er delt inn i 8 avdelinger, fra august -22. De er fordelt på tre hus, oppmøtesteder.

Lundamo skole og barnehage skal fremme faglig, personlig og sosial utvikling hos barn og voksne, og være et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag.