Last ned årsplan for SFO 2023-24

Elektronisk post sendes til SFO via org.nr.  987 996 196

Innmelding SFO : https://www.melhus.kommune.no/skolefritidsordning-sfo.552082.no.html  vigilo webside, ikke fra app.

Endring og oppsigelse - utføres i vigilo webside, ikke fra app.

 

SFO-leder: Reidun Marit Gjersvold

Kontortid: mandag formiddag.

Kontakt SFO: reidun.marit.gjersvold@melhus.kommune.no eller på mobil 948 36 111. 

 

NYTT FRA 1.AUGUST 2023

Følgende ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2023:

Budsjettenigheten innebærer også gratis kjernetid i SFO (12 timer) til førsteklassinger fra høsten 2022, fra høsten 2023 også gratis kjernetid i SFO (12 timer) til andretrinns-elever. Betaler kun kost kr 243,- pr.mnd. Kommunene må forvente økt etterspørsel som kan medføre økt arealbehov og påfølgende behov for investeringer i og oppgradering av lokaler. I verbalforslagene vises det til nylig vedtatt rammeplan for skolefritidsordningen og at arbeidet med å utvikle skolefritidsordningen skal fortsette, slik at tilbudet holder god kvalitet.

 

VIKTIG

Turnus oppmøte sendes ved SMS, gjelder spesielt de som har SFO inntil 12 timer 

SMS/mobilnr. 948 36 111 skal benyttes av foresatte ved viktige beskjeder, innen kl.12.00 samme dag beskjeden gjelder.

Niste ved frokost og lunch i skole, ettermiddagsmåltid i SFO serveres  i Storstua.

 

SFO benyttes ved følgende tilbud, inntil 12 timer pr.uke / over 12 timer pr.uke

Mandag og onsdag - kl.06.30-08.30 / kl.13.55-16.45

Tirsdag, torsdag og fredag - kl.06.30-08.30 / kl.12.55-16.45

 

Leksetid - tilbud om 60 minutter tirsdager/30 minutter torsdager ved påmelding, gjelder 2.-4.trinn - fra uke 40 2023 - uke 22 2024.

 

Ved SFO jobber:

-SFO-leder Reidun Marit Gjersvold

-Heidi Engen Krogstad

-Behiye Kartal

-Elin Skjærbekk

-Lærling Dina Iren Birkelund

Vikarer ved behov.

 

SFO åpningstid:

Mandag- fredag kl.06.30-16.45

Stengt romjul - og påskeuka.

Stengt uke 28-29-30 

Etter vedtak i samarbeid med FAU.

Se skoleruta; Skoleruta - Melhus kommune

 

Planleggingsdager skoleåret 23/24, da er skole/SFO stengt:

14.-15. august

29. november

8. mars

10. mai

 

Bindende påmelding med FRIST i Vigilo ved SFO gjelder høstferie uke 41, 22.desember, 2.januar, vinterferie uke 8, 18.mai.

Priser og gebyr 2023 - Melhus kommune i SFO fra 1. august 2023

 

Enkeltdager faktureres kun ved ferier.