Innmelding SFO : https://www.melhus.kommune.no/skolefritidsordning-sfo.552082.no.html  vigilo webside, ikke fra app.

Endring og oppsigelse - utføres i vigilo webside, ikke fra app.

 

SFO-leder: Reidun Marit Gjersvold

Kontortid: mandag formiddag.

Kontakt SFO: reidun.marit.gjersvold@melhus.kommune.no eller på mobil 948 36 111. 

 

NYTT FRA 1.AUGUST 2022

Følgende ble vedtatt i Statsbudsjettet for 2022:

 Budsjettenigheten innebærer også gratis kjernetid i SFO (12 timer) til førsteklassinger fra høsten 2022. Kommunene må forvente økt etterspørsel som kan medføre økt arealbehov og påfølgende behov for investeringer i og oppgradering av lokaler. I verbalforslagene vises det til nylig vedtatt rammeplan for skolefritidsordningen og at arbeidet med å utvikle skolefritidsordningen skal fortsette, slik at tilbudet holder god kvalitet.

 

VIKTIG

Turnus oppmøte sendes ved SMS, gjelder spesielt de som har SFO inntil 12 timer 

SMS/mobilnr. 948 36 111 skal benyttes av foresatte ved viktige beskjeder, innen kl.12.00 samme dag beskjeden gjelder.

Niste ved frokost og lunch i skole, ettermiddagsmåltid i SFO serveres  i Storstua.

 

SFO benyttes ved følgende tidspunkt, inntil 12 timer pr.uke / over 12 timer pr.uke

Mandag og onsdag - kl.06.30-08.30 / kl.14.00-16.45

Tirsdag, torsdag og fredag - kl.06.30-08.30 / kl.13.00-16.45

 

Leksetid - tilbud om 1 time 2 dg/pr.uke ved påmelding 2.-4.trinn - fra ca.1.oktober

 

Ved SFO jobber:

-SFO-leder Reidun Marit Gjersvold

-Heidi Engen Krogstad

-Trine Grøtte frem til 30/9-22

-Nytt personal fra 01.10.22

-Lærling Dina Iren Birkelund

VIkarer ved behov.

 

SFO åpningstid:

Mandag- fredag kl.06.30-16.45

Stengt romjul- og påskeuka.

Stengt uke 28-29-30 

Etter vedtak i samarbeid med FAU.

Se skoleruta;

 

Planleggingsdager skoleåret 22/23, da er skole/SFO stengt:

30.november

19.mai

23.juni

 

Bindende påmelding med FRIST i Vigilo ved SFO gjelder høstferie uke 41, 22.-23.desember, vinterferie uke 8, 18.mai.

 

Følgende satser gjelder for skolefritidsordningen i Melhus kommune SFO fra 1. januar 2022

Oppholdstid

Pris

Tidsrom

Under 12 timer pr. uke

Under 12 timer 1.trinn pr.uke 

Kr 1 743,-

Gratis

Pr. mnd.

Pr.mnd

Over 12 timer pr. uke

Over 12 timer 1.trinn pr.uke

Kr 2 815,-

kr 1408,-

Pr. mnd

pr.mnd

Kjøp av enkeltdager

Kostpris over/under 12 timer pr.uke

Kr 249,- 

kr 243,-

Pr. dag

Pr.mnd

Enkeltdager faktureres kun ved ferier.