Kontakt oss

Adresse: Lykkjvegen 23, 7234 Ler
Telefon administrasjon: 72 85 87 20
Telefon SFO: 48 04 05 60
E-post til Flå skole og barnehage: flaa.skole@melhus.kommune.no

Enhetsleder/rektor: Jon Morseth
Telefon: 72 85 87 21 / 93 44 58 71  
E-post til enhetsleder/rektor: jon.morseth@melhus.kommune.no

Kontaktinfo barnehagen

Telefon 72 85 87 22
E-post: flaa.barnehage@melhus.kommune.no

Styrer: Øystein B. Hansen
Telefon: 948 92 515
E-post: oystein.b.hansen@melhus.kommune.no

Telefonnummer til avdelingene:

Askeladden 954 36 258
Veslefrikk:  954 37 300
Huldra:  977 09 662
Tommeliten: 954 37 408
Tyrihans:  954 36 166

 

Kontaktinfo skolen

 

Arbeidsrom lærere: 72 85 87 29

SFO: 48 04 05 60

E-post til Flå skole og barnehage: flaa.skole@melhus.kommune.no

Enhetsleder/rektor: Jon Morseth

Telefon: 72 85 87 21 / 93 44 58 71  

E-post til enhetsleder/rektor: jon.morseth@melhus.kommune.no

Om oppvekstsenteret

Flå skole og barnehage er et oppvekstsenter i Melhus kommune. Her jobber rundt 50 ansatte, hvorav 21 arbeider i barnehagen.

Barnehagen har i dag fem avdelinger med til sammen 70 barn, mens det går 141 elever fra 1. til 7.trinn. Omtrent 40 barn går på oppvekstsenterets SFO

Senterets sentrale beliggenhet er et naturlig midtpunkt i bygda Flå. Den har et svært godt opparbeidet uteområde med blant annet kunstgressbane, lekeapparater, ballbinge, bakker, sykkelbane, skøytebane, lavvo, grillhytte og gapahuk. 

Flå skole og barnehage ligger i umiddelbar nærhet til flotte naturområder som gir gode muligheter for læring og friluftsaktiviteter.

Flå skole og barnehage har hovedfokus på relasjoner mellom barn og voksne og samspillet mellom barn. Våre kjerneverdier er at voksne skal utøve omsorg og vise anerkjennende og utviklingsstøttende atferd. Dette er basert på at vi ønsker at barn skal utvikle empati, selvstendighet og robusthet.