Telefon:

Skolen: 957 11 480
SFO: 941 75 912

Enhetsleder/rektor: Bård Lilleberg
Send e-post til enhetsleder

Adresse:

Hølondvegen 3210
7213 Gåsbakken

Oppvekstsenteret

Gåsbakken skole og barnehage er et oppvekstsenter lengst sør i Melhus kommune med en barnehage med 2 avdelinger, en skolefritidsordning og skole med 1. - 7. trinn. Den ligger ca 30 minutter fra kommunesentrene Melhus, Midtre Gauldal og Orkland kommune,  Tettstedet er i vekst og har ca 100 barn på oppvekstsenteret

Barnehagen har 41 barn i barnehageåret 2021-22.