Kontaktinfo:

Administrasjon: 95 71 14 20
SFO 1. trinn:     98 63 26 38
SFO 2.-4. trinn: 95 77 41 20

SFO: 07.00-08.45 og 13.30-17.00

E-post Høyeggen skole

Rektor/virksomhetsleder: Reidar Johnsen
Telefon: 90 80 63 63
E-post til enhetsleder

Adresse:

Løvsetvegen 84,
7224 Melhus

Andre telefonnummer

Daglig leder SFO

Siri Kvalvik

957 11 425
Fagleder 1.-4. trinn

Heidi Bye Aune

416 88 683
Fagleder 5.-7. trinn

Andreas Grønning

970 84 158 
Helsesykepleier

Camilla Røe

918 23 261
Driftsleder

Jens Thomassen

482 48 409

Skolens utviklingsarbeid er knyttet til skolemiljø, bruk av ulike læringsarena, undervisningsmetoder og læringsstategier.

Om skolen

Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 328 elever og over 40 ansatte.
Skolen er praksisskole for HIST, så det vil tidvis være studenter tilstede.

Skolens ansatte er stor sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til trinn i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har de siste årene hatt vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevenes læringsmiljø.

Organisering av skoledagen.

1.- 2. trinn

mandag - fredag            08.45 - 13.35

3.- 4. trinn:

mandag, onsdag, fredag 08.45 - 13.35, tirsdag og torsdag 08.45 - 14.45

5.-7. trinn    

mandag, onsdag  08.45 - 13.35, tirsdag, torsdag og fredag 08.45 - 14.45