Kontaktinfo:

Administrasjon: 72 85 88 20
SFO 1. trinn 72 85 88 29
SFO 2.-4. trinn 72 85 88 32
SFO: fra 07.00-08.45 og 13.30-17.00 + ferier 95 77 41 20

E-post til skolen: hoeyeggen.skole@melhus.kommune.no

Rektor/virksomhetsleder: Trine Halsaunet
Telefon: 72 85 88 21

E-post: trine.halsaunet@melhus.kommune.no 
E-post til skolen: hoeyeggen.skole@melhus.kommune.no

Adresse:

Løvsetvegen 84,
7224 Melhus

Andre telefonnummer

SFO leder Rigmor Segtnan 72 85 88 23
Fagleder 1. -4. trinn 
Heidi Bye Aune 72 85 88 22
Fagleder 5. -7. trinn 
Jon Morseth  72 85 88 22
Helsesøster
Marit Krokstrand Olsen 918 23 261
Vaktmester Anders Oustad 72 85 88 24 / 908 17 260

Med vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevens læringsmiljø

Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 323 elever og over 40 ansatte.
Skolen er praksisskole for HIST, så det vil tidvis være studenter tilstede.

Skolens ansatte er stor sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til trinn i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har de siste årene hatt vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevenes læringsmiljø.