Kontaktinfo:

Rektor/virksomhetsleder: Reidar Johnsen
Telefon: 72 85 88 21 og 908 06 363
E-post til enhetsleder

Administrasjon: 72 85 88 20
SFO 1. trinn        72 85 88 29 / 98 63 26 38
SFO 2.-4. trinn   72 85 88 32 / 95 77 41 20


SFO: fra 07.00-08.45 og 13.30-17.00 + ferier 95 77 41 20
E-post til Høyeggen skole

Adresse:

Løvsetvegen 84,
7224 Melhus

Andre telefonnummer

Daglig leder SFO Rigmor Segtnan  72 85 88 23
Fagleder 1.-4. trinn Heidi Bye Aune 41 68 86 83
Fagleder 5.-7. trinn Andreas Grønning 97 08 41 58 
Helsesykepleier Camilla Røe 91 82 32 61
Driftsleder Jens Thommasen 48 24 84 09

Med vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevens læringsmiljø.

Om skolen

Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 323 elever og over 40 ansatte.
Skolen er praksisskole for HIST, så det vil tidvis være studenter tilstede.

Skolens ansatte er stor sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til trinn i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har de siste årene hatt vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevenes læringsmiljø.