Kontaktinfo:

Telefon administrasjon: 902 49 343
Telefon SFO: 954 43 396

Enhetsleder/rektor:

Håvard Lium 
Telefon: 900 43 363
E-post
 

Adresse: 

Kregnesvegen 20, 
7228 Kvål

Om Rosmælen skole og barnehage

Rosmælen skole og barnehage er et oppvekstsenter bestående av en fulldelt barneskole med SFO-avdeling samt en forsterket enhet der elever fra 1. - 10.  trinn med utfordringer innen autismespekteret får et særlig tilrettelagt opplæringstilbud. Oppvekstsenteret har en fireavdelings barnehage der det også gis tilbud om åpen barnehage.

Vi yter tjenester til ca 230 barn og deres foresatte. Oppvekstsenteret har ca 50 ansatte.