Kontaktinfo:

Administrasjon: 95 71 14 20
SFO 1. trinn:     98 63 26 38
SFO 2.-4. trinn: 95 77 41 20

SFO: 07.00-08.45 og 13.30-17.00

E-post Høyeggen skole

Rektor/virksomhetsleder: Reidar Johnsen
Telefon: 90 80 63 63
E-post til enhetsleder

Adresse:

Løvsetvegen 84,
7224 Melhus

Andre telefonnummer

Daglig leder SFO

Siri Kvalvik

957 11 425
Fagleder 1.-4. trinn

Heidi Bye Aune

416 88 683
Fagleder 5.-7. trinn

Andreas Grønning

970 84 158 
Helsesykepleier

Camilla Røe

918 23 261
Driftsleder

Jens Thomassen

482 48 409

Skolens utviklingsarbeid er knyttet til skolemiljø, bruk av ulike læringsarena, undervisningsmetoder og læringsstategier.

Om skolen

Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 327 elever og over 40 ansatte.
Skolen er praksisskole for lærerutdanningen ved NTNU og Melhus vgs, så det vil tidvis være studenter/elever tilstede i skole og SFO.

Skolens ansatte er stort sett delt i team knytta til 1.-4.-trinn, og 5.-7.-trinn. Alle klassetrinn er delt i grupper med hver sin kontaktlærer.

Skolens fokusområder er knyttet til læringsmiljø, problembasert læring, bruk av ulike læringsarena og variert undervisning.

Organisering av skoledagen.

1.- 2. trinn

mandag - fredag            08.45 - 13.35

3.- 4. trinn:

mandag, onsdag og fredag 08.45 - 13.35, tirsdag og torsdag 08.45 - 14.45.

5.-7. trinn    

mandag, onsdag og fredag  08.45 - 13.35, tirsdag og  torsdag 08.45 - 14.45