Kontaktinfo:

Administrasjon: 957 11 420
SFO 1. trinn: 98 63 26 38
SFO 2.-4. trinn: 95 77 41 20

SFO: 07.00-08.45 og 13.30-17.00

E-post Høyeggen skole

Rektor/virksomhetsleder: Reidar Johnsen
Telefon: 908 06 363
E-post til enhetsleder

Adresse:

Løvsetvegen 84,
7224 Melhus

Andre telefonnummer

Daglig leder SFO Rigmor Segtnan  957 11 425
Fagleder 1.-4. trinn Heidi Bye Aune 416 88 683
Fagleder 5.-7. trinn Andreas Grønning 970 84 158 
Helsesykepleier Camilla Røe 918 23 261
Driftsleder Jens Thomassen 482 48 409

Med vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevens læringsmiljø.

Om skolen

Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 323 elever og over 40 ansatte.
Skolen er praksisskole for HIST, så det vil tidvis være studenter tilstede.

Skolens ansatte er stor sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til trinn i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har de siste årene hatt vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevenes læringsmiljø.