Kontaktinfo:

Rektor/virksomhetsleder: Reidar Johnsen
Telefon: 72 85 88 21 og 908 06 363
E-post til enhetsleder

Administrasjon: 72 85 88 20
SFO 1. trinn        72 85 88 29 / 98 63 26 38
SFO 2.-4. trinn   72 85 88 32 / 95 77 41 20


SFO: fra 07.00-08.45 og 13.30-17.00 + ferier 95 77 41 20
E-post til Høyeggen skole

Adresse:

Løvsetvegen 84,
7224 Melhus

Andre telefonnummer

Daglig leder SFO Rigmor Segtnan   72 85 88 23
Fagleder 1.-4. trinn Heidi Bye Aune 72 85 88 13
41 68 86 83
Fagleder 5.-7. trinn Andreas Grønning 72 85 88 22
97 08 41 58 
Helsesykepleier Camille Røe 91 82 32 61
Driftsleder Anders Oustad 72 85 88 24
90 81 72 60

Med vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevens læringsmiljø.

Om skolen

Høyeggen skole er en sentrumsnær skole beliggende på Løvset. Skolen er en 1-7 skole med 323 elever og over 40 ansatte.
Skolen er praksisskole for HIST, så det vil tidvis være studenter tilstede.

Skolens ansatte er stor sett delt i team knytta til 1-4, og 5-7 og videre til trinn i forhold til de enkelte klassetrinn. Vi har de siste årene hatt vekt på vurdering for læring, lesing/regning og elevenes læringsmiljø.