Kontaktinfo skole

Telefon administrasjon: 957 11 412
Telefon SFO: 480 40 560
E-post til oppvekstsenteret

Adresse: Lykkjvegen 23, 7234 Ler

Enhetsleder/rektor: Jon Morseth
Telefon: 934 45 871 
E-post 

Kontaktinfo barnehagen

E-post til barnehagen

Styrer: Kristmar Losen
Telefon: 917 11 970
E-post

Telefonnummer til avdelingene:

Askeladden954 36 258
Veslefrikk: 954 37 300
Huldra: 977 09 662
Tommeliten:954 37 408
Tyrihans: 954 36 166
Gullhår481 76 504
Barnehagens utegruppe916 64 154

 

Kontaktinfo SFO

SFO-leder: Line Tranaas

Telefon: 45 22 63 57

SFO telefonen: 48 04 05 60

E-post: line.tranaas@melhus.kommune.no

 

Om oppvekstsenteret

Flå skole og barnehage er et oppvekstsenter i Melhus kommune. Her jobber 45 ansatte, hvorav 24 arbeider i barnehagen.

Barnehagen har i dag seks avdelinger med til sammen 77 barn, mens det går 139 elever fra 1. til 7.trinn. Omtrent 40 barn går på oppvekstsenterets SFO

Senterets sentrale beliggenhet er et naturlig midtpunkt i bygda Flå. Den har et svært godt opparbeidet uteområde med blant annet kunstgressbane, lekeapparater, ballbinge, bakker, sykkelbane, skøytebane, lavvo, grillhytte og gapahuk. 

Flå skole og barnehage ligger i umiddelbar nærhet til flotte naturområder som gir gode muligheter for læring og friluftsaktiviteter.

Flå skole og barnehage har hovedfokus på relasjoner mellom barn og voksne og samspillet mellom barn. Våre kjerneverdier er at voksne skal utøve omsorg og vise anerkjennende og utviklingsstøttende atferd. Dette er basert på at vi ønsker at barn skal utvikle empati, selvstendighet og robusthet.