Kontaktinfo skole

Telefon administrasjon: 957 11 412
Telefon SFO: 480 40 560
E-post til oppvekstsenteret

Adresse: Lykkjvegen 23, 7234 Ler

Enhetsleder/rektor: Jo