Ditt barn har rett på skoleskyss:

Hvis barnet har bostedsadresse i en skolekrets med:

  • lang skolevei (mer enn 2 km for 1 trinn eller mer enn 4 km for 2. til 10. trinn)
  • Særlig farlig skoleveg

Hvis barnet ditt har:

  • funksjonshemming
  • midlertidig sykdom eller skade

Etter vurdering kan dette også gjelde når barnet går på en annen skole enn det sokner til, eller som opptaksområdet tilsier.

Retten til skoleskyss gjelder: 

  • Alle dager det er undervisning
  • Ikke i ferier etc
  • Ordinær undervisning, ikke leksehjelp

Les mer om skoleskyss på Trøndelag fylkeskommune sine nettsider.

Enkelte elever med funksjonsnedsettelse kan ha behov for reisefølge for å få benyttet seg av skyssen. Les mer om det på Utdanningsdirektoratets sider

Søke om skoleskyss for 1. trinn

Det må søkes om skoleskyss til elever som starter i 1. trinn. Søknadsskjemaet (docx) finner du på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, og blir også behandlet av fylkeskommunen.

NB: Søknaden sendes til elevens skole.

Øverst på denne siden kan du lese hvem som har rett til skyss.

Søke om skoleskyss for 2. til 10. trinn

Når man har fått innvilget skoleskyss fra 1.trinn vil dette videreføres for videre skolegang, men innenfor retningslinjene for 2.-10.trinn. Om det er endringer i behov for skoleskyss må det derimot søkes på nytt.

Søknadsskjemaet (docx) finner du på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, og blir også behandlet av fylkeskommunen. 

NB: Søknaden sendes til elevens skole

Øverst på denne siden kan du lese hvem som har rett til skyss.

Søke om skoleskyss hvis barnet flytter skolekrets eller ikke har gått på skole i Melhus kommune tidligere

Aller først må det søkes om å flytte skolekrets.

Hvis eleven skal flytte skolekrets mens den går i grunnskolen, må det da søkes om skoleskyss på nytt til ny krets. Dette gjelder også hvis barnet har gått på skole i en annen kommune, og skal starte på skole i Melhus kommune. Søknadsskjemaet (docx) finner du på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, og blir også behandlet av fylkeskommunen. 

NB: Søknaden sendes til elevens skole, selv om det fylkeskommunen behandler den. 

Øverst på denne siden kan du lese hvem som har rett til skyss.

Delt bosted

Hvis barnet har delt bosted og den ene av foreldrene bor lengre enn 4 km bort fra barnets skole har barnet rett på skoleskyss.

Barn som går i 1. klasse har rett på skyss hvis de bor lengre enn 2 km fra skolen. 

Søknadsskjema for skoleskyss ved delt bolig (pdf) ligger på Trøndelag fylkeskommune sine hjemmesider.

 

Voksne

Voksne som tar grunnskoleopplæring har rett til skoleskyss i likhet med barn. Øverst på denne siden kan du lese hvem som har rett til skyss. Søknadsskjemaet (docx) finner du på nettsidene til Trøndelag fylkeskommune, og blir også behandlet av fylkeskommunen. Søknaden sendes til den enkelte skole.

 Mer om retten til skoleskyss for voksne kan leses i opplæringsloven § 4A-7.Skyss m.m. (lovdata.no).

Skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Dersom eleven bor nærmere skolen enn 4 km for 2.-10. trinn og 2 km for 1. trinn, kan det søkes om skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Søknadene behandles etter delegert myndighet av teknisk drift, eller i Utvalg for teknikk og miljø. 

Søknadsskjemaet skal sendes til skolen eleven går på. Les gjerne retningslinjene og vedlegget, som sier hvilke strekninger som gir rett til skoleskyss. 

Dette sier loven om skoleskyss

Rett til skoleskyss reguleres av Opplæringslova, spesielt § 4a, 7 og 13.
Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som vedtar om en elev har rett til skyss. Deretter er det AtB, fylkets kollektivtransportsforvalter, som organiserer og utvikler skoleskyssen.
Praktisk informasjon om skoleskysstilbudet finner du på AtB sine hjemmesider.

Ved delt foreldreansvar kan foresatte søke om skoleskyss fra begge bostedsadressene til eleven. Mer informasjon finner du på Udir sine hjemmesider.
Her finner du egenerklæringsskjema ved delt bosted. Søknad leveres skolen.

For deg som reiser med buss som ordinær passasjer (ikke skoleskyss), se informasjon om rutetabeller og driftsmeldinger fra AtB.

Har du spørsmål?

Er du usikker på noe om skoleskyss eller trenger hjelp med søknaden?
Kontakt skolen barnet går på, da får du god hjelp av administrasjonen som kjenner til regler, rutiner og skolekretsen.