Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 
Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen som er avgjørende.

Informasjon om mobbing og rettigheter

På www.nullmobbing.no finner du informasjon rettet mot barn, unge og foreldre om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis man opplever mobbing.

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen.
Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir krenket eller ikke har et trygt skolemiljø, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn egnede tiltak for at eleven føler seg trygg og har et godt skolemiljø. Rektor skal informere deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Det viktigste i skolens arbeid er hva som er best for elevene.
For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med skolen ditt barn tilhører!