Telefon: 957 11 414
Enhetsleder: Ola Indergård
Send e-post til enhetsleder

Send e-post til Gimse ungdomsskole

 

Postadresse:

Postboks 23,
7221 Melhus

Besøksadresse:

Gammelbakkan 25,
7224 Melhus

Trivsel, trygghet og tilhørighet for alle

Gimse ungdomsskole ligger i Melhus sentrum. Skolen har ca 375 elever og 45 ansatte.

Vårt arbeid bygger på trivsel, trygghet og tilhørighet for alle. Vi har sterkt fokus på klasseledelse og læringsmiljø, og de ansatte jobber i team som bærer preg av samarbeid til det beste for elevenes læring.

Hvert trinn ledes av en inspektør, og vi har en miljøterapeut ansatt på hvert trinn.

Facebook logo