Innskriving skolestarter 2022-2023

Skolestartere Lundamo skole høsten 2022

INNSKRIVING Lundamo skole torsdag 21.04.22 kl.09.00-11.00

Innkallling sendes samtlige skolestartere

 

Viktig at søknad om SFO utføres elektronisk innen 1.mars 2022 (ny frist grunnet vedtak, ikke 15/5 som tidligere beskjed)

Skoleskyss - behov meldes skolekontoret innen 1.mars 2022

 

Spørsmål?

 

Ta kontakt med skolekontoret på 72858840 kl.07.30-15.30 eller ved mail lundamo.skole@melhus.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SFO

Påmelding SFO for skolestarter: 1.mars 2022 - IKKE 15.mai!

Elektronisk innmelding SFO via websiden Vigilo.no (ikke app): https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360010495780--Web-SFO-s%C3%B8knad-

informasjon SFO: https://www.melhus.kommune.no/skolefritidsordning-sfo.552082.no.html

 

Leder: Reidun Marit Gjersvold

Kontortid: mandager 08.30-11.00

Kontakt SFO: reidun.marit.gjersvold@melhus.kommune.no eller på mobil 948 36 111. 

Foresatte benytter til 948 36 111 ved beskjeder innen kl.12.00 - ved beskjeder som gjelder samme dag.

 

SFO vil ha følgende tilbud fra 01.08.22;       inntil 12t / over 12t.pr.uke

Inntil 12 timer pr.uke  

oppholdsbetaling pr.mnd. kr 1743,- +kost kr 220,-

Over 12 timer pr.uke 

oppholdsbetaling pr.mnd. kr 2815,- +kost kr 220,-

 

Kjøp av ekstra dag gjelder for elever ved høst-vinter-og sommerferie som har tilbud inntil 12 t/pr.uke

Kjøp av timer utgår, kun hele dager.

 

Mandag og onsdag - kl.06.30-08.30 / kl.14.00-17.00

Tirsdag, torsdag og fredag - kl.06.30-08.30 / kl.13.00-17.00

 

Ved SFO jobber i tillegg til Reidun Marit:

-Heidi Engen Krogstad

-Trine Grøtte

-Elin Skjærbekk

Vikarer leies inn ved behov.

 

SFO åpningstid:

Mandag- fredag kl.06.30-17.00

SFO-året startert  1. august 2022

Planleggingsdager og stengt i SFO: 15.-16.august

Oppstart 1.skoledag 18.august, 

Stengt i romjul- og påskeuka.

Stengt uke 28-29-30 i 2023

Etter vedtak i samarbeid med FAU.

 

Skjema

Ved innskrivingen for skolestartere vil det samtidig være foreldremøte.  Alle må innen den tid ha tilgang til VIGILO som er kommunikasjonsplattformen i skole-hjemsamarbeid.

Påmelding SFO https://vigiloskole.zendesk.com/hc/no/articles/360010495780--Web-SFO-s%C3%B8knad

Ta kontakt med skolekontoret om dette er en utfordring, vi hjelper dere.