Kontakt oss

Telefon:

Skolen: 72 85 87 70
SFO: 971 39 560
E-post til skolen: brekkasen.skole@melhus.kommune.no

Rektor/virksomhetsleder: Marit Volden
E-post til rektor: marit.volden@melhus.kommune.no 

Adresse:

Klemmets veg 260,
7227 Gimse

Brekkåsen FAU

Leder: Lise Hågensen
E-post: lise.hagensen@gmail.com
Telefon 466 72 141

Mangfold og vekst

Brekkåsen skole er en barneskole lokalisert på Gimse i Melhus kommune. Vi tilbyr grunnskoleopplæring for barn på 1.-7. trinn og skolefritidsordning for barn på 1.-4. trinn i vår skolekrets. Personalgruppa ved skolen består av ca. 30 ansatte. Skolens visjon er "Mangfold og vekst", og satsningsområder er "faglig utvikling, sosial kompetanse, samhandling og organisasjonsutvikling".