Fravær for elever

Elever kan søke om å få stryket fravær for inneværende skoleår. Søknadsskjemaet for stryking av fravær må fylles ut og leveres innen 1.juni.

Mer informasjon om regelverket for fravær finner du på Lovdata sine hjemmesider.

Standpunktkarakterer

Det er mulig å klage på standpunktkarakterer. Klagefrist er ti dager etter mottatt karakter.

Se hvordan du klager på Utdanningsdirektoratet sine hjemmesider.