VIGILO - foresatte skole

Melhus kommune har tatt i bruk digital kanal for kommunikasjon mellom skoler og foresatte. Tjenesten heter VIGILO og er den primære kommunikasjonskanalen for skriftlig kommunikasjon mellom skole og hjem. VIGILO samler ALLE meldinger som i dag kommer i mange kanaler feks:

Papirmeldebok

Krøllete ark i sekken

E-post

SMS til lærers privattelefon

SMS kontoret

Post it-lapper via kontoret

Foresatte bruker VIGILO både for å motta meldinger fra skolen, men også for å registrere fravær. Muntlig kommunikasjon er selvfølgelig mulig der det er mest hensiktsmessig.

VIGILO er tilgjengelig både som webside vigilo.no og som app Vigilo foresatt. Har du problemer med innlogging, ta kontakt med skolekontoret omgående på e-post lundamo.skole@melhus.kommune.no eller tlf. 72 85 88 40. Det er krav til at foresatte laster ned den digitale plattform undervisningsstedet benytter. Hvis det ikke er mulig, ta kontakt med enhetsleder Anne Berit Olaussen for annen løsning.

Meldinger til kontaktlærer må være sendt innen kl.08.00 hvis den skal kunne leses før undervisning. Lærere kan ikke garantere for å sjekke meldinger i VIGILO før etter undervisningens slutt kl.14.00.

Beskjed som haster: ring kontoret 72 85 88 40

 

TEAMS - lærings/arbeidsplattform for elev/lærer

Benyttes av elev i den daglige undervisningen og ved hjemmearbeid, ukeplaner ect.


 

 

Planlagt aktivitet våren 2022

-Leirskole Skårøya 6.trinn uke 24 - 2022