Kontaktinformasjon:

Telefon kontoret: 957 11 415
Send e-post til Hovin skole og barnehage
 

Enhetsleder/rektor:

Rune Krogstad, tlf. 988 24 617
Send e-post til enhetsleder

Postadresse:

Tømmesdalsvegen 70,
7236 Hovin i Gauldal

Trygghet, toleranse og trivsel

Hovin skole og barnehage er et oppvekstsenter, og ligger sør i Melhus kommune. Skolen har 165 elever fra 1. – 7. trinn, en skolefritidsordning for elever i 1. – 4. trinn (ca. 46 elever), og en barnehage med 7 avdelinger (ca 100 plasser). Oppvekstsenteret har ca. 50 ansatte.


Visjon: Ved Hovin skole og barnehage skal hvert enkelt barn gis mulighet for å utvikle sine evner og interesser i et miljø der trygghet, toleranse og trivsel står i sentrum.