Adresse: Tømmesdalsvegen 70, 7236 Hovin i Gauldal

 

Kontaktinformasjon:

Telefon kontoret: 957 11 415
Telefon personalrom: 957 11 417
Send e-post til Hovin skole
 

Enhetsleder/rektor:

Rune Krogstad, tlf. 988 24 617 / 957 11 416
Send e-post til enhetsleder

Driftsleder: Steinar Hovin, tlf. 932 64 821

Trygghet, toleranse og trivsel

Hovin skole og barnehage er et oppvekstsenter, og ligger helt sør i Melhus kommune.
Skolen har ca. 165 elever fra 1. – 7. trinn.
Skolefritidsordning for elever i 1. – 4. trinn (ca. 45 elever)
Barnehage med 7 avdelinger (ca 85 plasser) - se egen nettside.
Oppvekstsenteret har ca. 50 ansatte.


Visjon: Ved Hovin skole og barnehage skal hvert enkelt barn gis mulighet for å utvikle sine evner og interesser i et miljø der trygghet, toleranse og trivsel står i sentrum.