Kontakt oss

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget. 

Foresatte kontaktes på Vigilo og mail for nærmere informasjon. Foresatte med samfunnskritiske oppgaver iht helse og beredskap tar kontakt med barnehagestyrer.

Telefon 72 85 88 14 eller 72 85 88 39

Styrer: Laila Andresen
Telefon: 472 61 567
E-post

Enhetsleder: Anne Berit Olaussen
E-post

Telefon:72 85 88 41 og 958 65 858

Telefonnummer til avdelingene:

Lundesola       72 85 88 33 /479 04 652 
Teglstua          72 85 88 34 /479 04 421
Kvennhuset   72 85 88 35 / 479 08 134
Skarven           908 43 224
Teia      72 85 89 19 /650 03 690
Kneppen     72 85 89 18 / 476 84 918

Besøksadresser:

Småbarnsavdelingene Lundesola, Kvennhuset og Teglstua:

Svingen 9,
7232 Lundamo

Avdelingene Skarven, Kneppen og Teia:

Lundadalsvegen 25,
7232 Lundamo

Postadresse:

Lundadalsvegen 25,
7232 Lundamo

Lundamo skole og barnehage er samordnet i et oppvekstsenter med 154  barn i skolen og 84 barn i barnehagen. Barnehagen er delt inn i 6 avdelinger fordelt på to hus.

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er mandag til fredag kl. 06.30 - 17.00

Vi holder sommerstengt uke 30 og 31.
I påska er barnehagen stengt mandag, tirsdag og onsdag.
I jula er barnehagen stengt julaften og dagene i mellomjula inkludert nyttårsaften.