Kontakt oss

Telefon 72 85 88 14 eller 72 85 88 39

Styrer: Laila Andresen
E-post: laila.andresen@melhus.kommune.no
Telefon: 472 61 567

Enhetsleder: Anne Berit Olaussen
E-post: anne.berit.olaussen@melhus.kommune.no

Telefon:72 85 88 41/958 65 858

Telefonnummer til avdelingene:

Lundesola 72 85 88 33 / 479 04 682
Teglstua                 72 85 88 34 / 479 04 421
Kvennhuset            72 85 88 35 / 479 08 134
Skarven                  908 43 224
Teia                         
72 85 89 19 / 950 03 690
Kneppen                 72 85 89 18 / 476 84 918

 

 

 

 

Besøksadresse for småbarnsavdelingene
Lundesola, Kvennhuset og Teglstua:

Svingen 9,
7232 Lundamo

Besøksadresse for Skarven, Kneppen og Teia:

Lundadalsvegen 25,
7232 Lundamo

Postadresse:

Lundadalsvegen 25,
7232 Lundamo

Lundamo skole og barnehage er samordnet i et oppvekstsenter med 154  barn i skolen og 84 barn i barnehagen. Barnehagen er delt inn i 6 avdelinger fordelt på to hus.