Kontakt oss

Telefon 72 85 88 14 eller 72 85 88 39

Styrer: Laila Andresen
E-post: laila.andresen@melhus.kommune.no
Telefon: 472 61 567

Enhetsleder: Reidar Johnsen
E-post: reidar.johnsen@melhus.kommune.no

Telefonnummer til avdelingene:

Lundesola72 85 88 33 / 479 04 682
Teglstua                72 85 88 34 / 479 04 421
Kvennhuset           72 85 88 35 / 479 08 134
Skarven                 908 43 224
Konglomeraten      72 85 89 16 / 476 83 492
Kneppen                72 85 89 18 / 476 84 918
Teia                       72 85 89 19 / 950 03 690

Besøksadresse for småbarnsavdelingene
Lundesola, Kvennhuset og Teglstua:

Svingen 9,
7232 Lundamo

Besøksadresse for Skarven, Konglomeraten, Kneppen og Teia:

Lundadalsvegen 25,
7232 Lundamo

Postadresse:

Lundadalsvegen 25,
7232 Lundamo

Lundamo skole og barnehage er samordnet i et oppvekstsenter med ca. 130  barn i skolen og ca. 100 barn i barnehagen. Barnehagen er delt inn i 7 avdelinger fordelt på to hus.