Åpningstid:

06.45-17.00

Telefon:

480 40 560 (betjent 06.45-08.00 og 12.30-17.00)

SFO-leder:

Line Tranaas Hansen,
E-post: Line.tranaas.hansen@melhus.kommune.no

Informasjon til hjemmene blir gitt via Meldeboka «Schoollink».

SFO er stengt de 3 siste ukene i juli, romjul og påske.

Påmelding MELDEBOKA ved SFO høstferie, vinterferie og sommerferie innen frist som er satt.

Planleggingsdager

Skoleåret 19/20

12.,13. og 14. august

29. november

19.juni

Disse dagene er skole og SFO stengt.