Åpningstid:

06.30-16.30

Telefon:

480 40 560 (betjent 06.30-08.00 og 13.10-16.30)

SFO-leder:

Line Tranaas
E-post: Line.tranaas@melhus.kommune.no

Informasjon til hjemmene blir gitt via Vigilo.

SFO er stengt de 3 siste ukene i juli, romjul og påske.

Påmelding sendes ut elektronisk via Vigilo ved SFO høstferie, vinterferie og sommerferie innen frist som er satt.

Planleggingsdager

Skoleåret 23/24

14. og 15. august

29. november

8.mars

10. mai

Disse dagene er skole og SFO stengt.