Kontakt oss

Bjønnvegen 2, 7227 Gimse
Telefon 72 85 86 70

Styrer: Berit Johnsen
E-post: Berit.Johnsen@melhus.kommune.no

Enhetsleder: Audun Forr
E-post: audun.forr@melhus.kommune.no
Telefon: 976 86 701

Telefonnummer til avdelingene

 

Mosetussene 909 41 552
Lyngtuslerne   909 62 167
Skogstua   951 95 856

Barnehagens åpningstid

Barnehagens åpningstid er mandag til fredag kl. 06.45 - 16.45

Et godt sted å leke, lære og være

  • fokus på den frie leken og den voksnes rolle i samspill med barn

  • et inkluderende og omsorgsfullt miljø med engasjert personale

  • et personale som er glade i sang og musikk

  • stor vekt på uteliv og fysisk aktivitet

  • vi er en liten og oversiktlig barnehage med fokus på å skape et trygt miljø for hvert barn

Vi tror på at humor, glede og tydelige voksne skaper trygge, glade og tillitsfulle barn

Nedre Melhus barnehage

Nedre Melhus barnehage består av barnehagene Gimsøya, Kosekroken, Presttrøa, Strandvegen og Tambartun. Barnehagene ligger i eller i nærheten av Melhus sentrum.