Kontaktinfo

Telefon 976 86 701

Styrer: Audun Sagdahl Forr
E-post: audun.sagdahl.forr@melhus.kommune.no
Telefon: 976 86 701

Virksomhetsleder: Grete Thommasen Dalen
E-post: grete.thommasen.dalen@melhus.kommune.no
Telefon: 957 76 788

Telefonnummer til avdelingene:

Tussilagio: 482 33 691
Taraxacum: 900 38 732
Ranunculus: 901 29 852
Campanula: 901 30 704
Convallaria: 952 14 536 

Adresse:

Hølondvegen 1876,
7212 Korsvegen

Eid skole og barnehage

Eid barnehage har plass til 66 barn fordelt på fem avdelinger; Tussilago og Taraxacum som er småbarnsavdelinger og Ranunculus, Campanula og Convallaria som har plass til de eldste barna.