Telefon:

Skolekontoret: 72 85 88 40

Rektors kontor:72 85 88 41/95 86 58 58
SFO: 948 36 111

Adresse:

Lundadalsvegen 25,
7232 LUNDAMO:

Enhetsleder Anne Berit Olaussen
E-post: anne.berit.olaussen@melhus.kommune.no 
E-post til skolen: lundamo.skole@melhus.kommune.no

 

Et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag

Lundamo skole og barnehage er samordnet i et oppvekstsenter med totalt 239 barn ved nytt skole- og barnehageår med oppstart august 2019.

1.-7.trinn med 154 elever og 85 barn i barnehagen. Barnehagen er delt inn i 6 avdelinger, fra august. De er fordelt på to hus.

Lundamo skole og barnehage skal fremme faglig, personlig og sosial utvikling hos barn og voksne, og være et sted hvor alle trives og gleder seg til neste dag.