Åpningstider

1. - 22. august: 06.30-17.00
Fra 22. august: 06.30-08.45 og 14.10-17.00.

SFO har fem planleggingsdager.

Her finner du generell informasjon om skolefritidsordningen i Melhus.