FAU`s sammensetning 2018-19

Lene Qvenild – Leder (9. trinn)
Eskil Brede - Nestleder (9. trinn)
John Einar Rathe - Medlem (10. trinn)
Lars Erik Svanholm - Sekretær (10. trinn)
Turid V. Riset - Kasserer (8. trinn)
Ann Kristin Vedal - Medlem (8. trinn)

Arbeidsområder

Arbeidsområde for AUF er blant annet:
- Informere og høre alle foreldre om aktuelle saker.
- Samarbeide med elevrådet, SU, SMU, KFU, rektor og lærere.
- Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldre.
- Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel ordensreglement.
- Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

På fug (Foreldrerådet for grunnopplæringen) sine hjemmesider finner du mer informasjon om organisasjonen.

Faste arbeidsoppgaver for FAU på Gimse ungdomsskole er:
- Arrangering av nyttårsball i januar. 
- 10. klasse-avslutning i juni.