Åpningstid: 07.00 - 17.00

Telefon SFO: 971 39 560 (betjent 07.00-08.30 og 13.15-17.00)

Telefon skole: 957 11 410

SFO-leder: Anne Jorun Frøseth Wik

Informasjon til hjemmene blir gitt via Vigilo.