Åpningstid: 07.00 - 17.00

Telefon SFO: 971 39 560 (betjent 07.00-08.30 og 13.15-17.00)

Telefon skole: 72 85 87 70

SFO-leder: Anne Jorun Frøseth Wik

Informasjon til hjemmene blir gitt via Vigilo.