Etter hvert ble også Høyeggen skole for liten, og i 1995 stod første byggetrinn av tilbygg ferdig. Andre tilbygg stod ferdig et par år senere. 6-års-reformen med tilhørende SFO krevde mer plass. I 2014 måtte vi ta i bruk en paviljong for å få plass til 6. trinn. Ved skolestart høsten 2016 sto 2. etasje i paviljongen klar for å ta i mot 7. trinn. Det faktum at elevtallet har vært voksende det meste av tida har ført til at vi jevnlig har fått tilført nye lærerkrefter med friske tanker. Med 6-åringene fikk vi også førskolelærere inn i personalet, og det gav oss verdifulle impulser.

Trivsel, lek, liv og lære har vært sentrale ord i forbindelse med Høyeggen skole, og de stod på skolens fane som ble laget et av de første årene. Med utgangspunkt i dette var alltimer og fellessamlinger for hele skolen sentralt allerede helt fra starten av. 

Det ble i sin tid utarbeidet en fugleguide for nærområdet, og i samarbeid med skogetaten ble det hengt opp poster i Vassfjellet der elevene kunne lære om skog og skogskjøtsel. Da Loddgårdstjønna ble etablert, var det mange klasser som fulgte utviklinga med hvilke planter og skapninger som først tok seg inn i området.

Humanitært arbeid har elever på Høyeggen deltatt på i mange år. Nå står særlig to prosjekter sentralt: Solidaritetsjogg og støtte til Jagriti Vihara, en skole for jenter i India. Videre har Høyeggen skole en tradisjon på å sende julegaver før jul gjennom Baltic Aid.

Sang og musikk har alltid vært sentralt både i hverdag og fest. I alle år siden starten har elevflokken dannet kor 17. mai og sunget for de frammøtte på skolen. De siste åra har vi hatt et omfattende samarbeid med kulturskolen. Kulturskolen bidrar med undervisning i musikk og dans på 1. til 4. trinn og er en sentral bidragsyter på alltimene.

Forming er et område som har blitt tatt godt vare på opp gjennom årene. Da skolen var ny, ble det søkt om å få bruke midler avsatt til utsmykking av offentlige bygg til innkjøp av materialer og utstyr (blant annet keramamikkovn) slik at skolens elever kunne stå for utsmykkinga. Dette resulterte i keramikkarbeider, glassmalerier med mer. Senere har det vært flere runder med utsmykking og utstillinger ved skolen.

Vi – følelsen har vært sentral siden oppstarten i 1978. Høyeggen skole var tidlig ute med å bruke betegnelsen personalrom i stedet for lærerrom. Personalrommet er et pauserom og samlingssted for alle ansatte ved skolen, og blir brukt flittig når vi får besøk. Foreldre som har barn på Høyeggen skole gjør en stor innsats og bidrar mye i å skape en bra skole. De har ved flere anledninger bidratt med dugnadsarbeid i forbindelse med skolens uteområde og ulike behov ute de de forskjellige klassene.

Det har vært mange positive hendelser opp gjennom årene som huskes godt. Her er et lite utvalg av noen av dem:

- Hele skolen kjørte i sin tid rundt i bygda i buss for å holde konserter for andre skoler.

- Jubileumstur til Røros i 1993. Hele skolen tok toget opp til Røros hvor vi blant annet var på omvisning i byen, i kirka og ved bergverksmuseet.

- Vi har hatt pilegrimsvandring opp til Eivindstjønna med alle elever.

- Framføringer av syngespill har det vært mange av: «Den levende skogen», «Vettene vinner», «Lussi», «Bedre med en venn», «Kardemomme by» og «The Plague». Det sistnevnte ble oppført våren 1998, og var skrevet og komponert av to avgangselever. Den største satsinga på forestilling hadde vi i november 2011, da vi i samarbeid med Kulturskolen satte opp «Jeg Fant Jeg Fant» i Melhushallen. Vi fylte hallen 3 ganger med et entusiastisk publikum.

I den tida skolen har vært i virksomhet, har vi arbeidet etter 4 ulike nasjonale læreplaner. Først mønsterplanen M74, så M87. På 90-tallet kom L97, og nå ligger Kunnskapsløftet til grunn for læringsarbeidet på skolen. I forbindelse med inn føring av nye læreplaner, har det alltid vært kursing av skolens ansatte i planenes innhold og undervisningsmetoder som har vært sentrale for å gjennomføre de nye planene. Skolen har i alle år hatt fokus på lesing og skriving. Spesialpedagoger med spesielt fokus på grunnleggende lese-og skriveutvikling har arbeidet med barn gjennom lesestua og spesped- team.

Vi reiste på en studietur til Danmark på slutten av 90-tallet sammen med Kulturskolen og Opplæringskontoret. Der besøkte vi blant annet Bifrostskolen. På Bifrostskolen var kunsten utgangspunkt for arbeidet. Det faktum at barn uttrykker seg på så mange måter, og at de lærer på så mange måter, gjør en variert skolehverdag svært viktig. På Høyeggen skole har vi hatt tradisjon for å gi elevene mestring på et eller flere områder, for videre å øke elevens selvtillit og gi elevene muligheten til å mestre andre utfordringer.

På teknologisiden har det vært ei voldsom utvikling siden 1978. Den gangen ble det kjøpt inn ei super skrivemaskin med utskiftbart kulehode slik at en i tillegg til vanlig skriftstørrelse kunne produsere tekstsider med større skrift som var noe bedre leselig for de yngste elevene. Den maskina befant seg på kontoret og ble betjent av rektor og kontordame. I dag disponerer alle lærere PC og kan trykke ark med et utall skrifttyper og størrelser. Internettet gjør i dag at alle lærere og elever har tilgang på en enorm informasjonsmengde, og kontakter av alle slag kan betjenes via nett. Skolen har også flere klassesett med PC-er som elevene kan bruke. Opplæring i bruk av data har blitt viktig helt fra 1. klasse.

Av Håvard Karlgård, lærer på Høyeggen skole fra 1978-2014.