Helse- og velferdskontoret:

  • informerer og veileder om tjenestene våre
  • informerer og veileder om alternativer til tjenestene våre
  • behandler, vurderer og følger opp din søknad om helse- og omsorgstjenester

Søk om helse- og omsorgstjenester

Du kan søke om en rekke forskjellige tjenester. Se linker til utfyllende informasjon om tjenestene lenger ned på sida.

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF).

Fordi søknaden kan inneholde personsensitive opplysninger, ønsker vi at du enten sender skjemaet til oss i posten eller leverer ferdig utfylt skjema i lukket konvolutt på rådhuset (grønn postkasse ved hovedinngangen).

Adresse ved sending i post

Melhus kommune, Helse- og velferdskontoret, Postboks 55, 7221 Melhus

Etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt med deg for videre oppfølging.

Råd og veiledning

Er du usikker på hvilke tjenester og tilbud som kan være de rette for deg, ta gjerne kontakt med oss. Da vil vi svare på dine spørsmål og gi råd og veiledning.

Avtal gjerne time med oss ved å bestille online her eller kontakte oss på telefon eller e-post.

Kontakt oss 

Du kan komme innom oss på rådhuset. Vårt besøksrom er åpent fra kl. 9-15. Her har vi et utvalg av brosjyrer og en utstilling av hjelpemidler du kan kjøpe selv. Her finnes også søknadskjema som du kan fylle ut og legge i postkassa. Vi har veileder tilgjengelig mandag, tirsdag og torsdag kl. 13-14.

Vi er tilgjengelig på telefon uten avtale mandag, tirsdag og torsdag kl. 10-11 og 12-13.

Telefon: 72 85 80 85
E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no
Besøksadresse: Melhus rådhus, inngang D, 1. etasje.

Koordinerende enhet

I Melhus kommune er det helse- og velferdskontoret som er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Vårt mål er at du som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, opplever helhet og sammenheng i tjenestene.

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for koordinator og individuell plan i kommunen.

Mer informasjon om helse- og velferdskontoret: 

Hva er helse- og velferdskontoret?

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose.
Helse- og velferdskontoret skal informere og veilede i tilknytning til alle disse tjenestene.

Hvilke tjenester kan du etterspørre?

Helse- og velferdskontoret skal bidra med generell informasjon og veiledning, vurdere hvilken hjelp den enkelte kan få, og ta beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges.

Henvendelser knyttet til følgende tjenester kan rettes til kontoret: