Råd og veiledning

Er du usikker på hvilke tjenester og tilbud som kan være de rette for deg, ta gjerne kontakt med oss. Da vil vi svare på dine spørsmål og gi råd og veiledning.

I vårt digitale besøksrom har vi en oversikt over hjelpemidler og løsninger som gjør at du kan bo trygt hjemme lenge. 

Gå til digitalt besøksrom.

Avtal gjerne time med oss ved å bestille online her eller kontakte oss på telefon eller e-post.

Slik kontakter du oss: 

 • Bestill time til konsultasjon hos oss! (enten på telefon, fysisk oppmøte eller digitalt møte)
 • Telefon: 957 11 444 (mandag, torsdag og fredag kl. 10-11 og 12-14)
 • E-post: helse@melhus.kommune.no
 • Besøksadresse: Rådhusvegen 3, 2. etasje (Melhuset)
  • Du treffer veileder mandag, torsdag og fredag kl. 14-15
  • Vårt besøksrom er åpent hver dag kl. 9-15. Her finner du brosjyrer, eksempler på hjelpemidler og søknadsskjema du kan fylle ut

Les gjerne denne saken: Slik kommer du i kontakt med Helse- og velferdskontoret

NB! Helse- og velferdskontoret kan ikke besvare spørsmål om betaling og/eller faktura for helse- og omsorgstjenester. Ta kontakt med økonomiavdelingen på rådhuset, tlf. 72 85 80 00.

Søk om helse- og omsorgstjenester: 

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester 

Du kan søke om ulike tjenester. Se oversikt lenger ned på sida.

Ønsker du å fylle ut skjemaet på papir, kan du skrive ut skjemaet ved å klikke på skriver-ikonet. Papirskjemaet sender du per post, eller du kan levere det i postkassen vår. Den finner du i gangen i 1. etasje i Melhuset (Rådhusvegen 3).
Postadressen er Postboks 55, 7221 Melhus.

Etter at vi har mottatt søknaden din, tar vi kontakt med deg for videre oppfølging.

Mer informasjon om helse- og velferdskontoret: 

Hva er helse- og velferdskontoret?

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. 

Helse- og velferdskontoret er "døra inn". Det vil si at vi saksbehandler, vurderer og følger opp søknader om helse- og omsorgstjenester.

Vi skal informere og veilede om våre tjenestene, i tillegg til å informere om alternativer til de tjenestene vi gir. 

Hvilke tjenester kan du etterspørre?

Helse- og velferdskontoret skal bidra med generell informasjon og veiledning, vurdere hvilken hjelp den enkelte kan få, og ta beslutninger om hvilke tjenester som skal innvilges.

Vi gjør oppmerksom på at en del av tjenestene Helse- og velferdskontoret tilbyr er betalingstjenester. Her ser du hvilke helse- og omsorgstjenester du må betale for og hva som er gjeldende satser i 2023.

Henvendelser knyttet til følgende tjenester kan rettes til kontoret:

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi gir deg råd og veiledning med mål om at du skal greie deg på egen hånd best mulig – lengst mulig. Det betyr at vi alltid skal lete etter forebyggende og rehabiliterende tiltak og løsninger, fordi det bidrar til at du kan opprettholde og forbedre ditt funksjonsnivå
 • Vi behandler din søknad
 • Vi har god kunnskap om kommunens helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud du kan nyttiggjøre deg og alternativ til tjenester fra kommunen som du selv kan skaffe deg
 • Vi er døren inn for alle helse- og omsorgstjenester fra kommunen, og hjelper deg med å komme i kontakt med aktuelle hjelpeinstanser og samarbeider med de

Hva forventer vi av deg?

 • Du deltar aktivt og samarbeider med oss og andre i hjelpeapparatet om løsninger for deg
 • Du gir oss tilbakemeldinger på områder der vi kan forbedre oss

Hvor lang tid før jeg får svar på min søknad?

Vi behandler søknader fortløpende. I perioder har vi stor pågang, det vil føre til lengre saksbehandlingstid. Har du ikke fått svar på søknaden innen én måned, skal du få brev fra oss der vi informerer om når søknaden din vil bli behandlet.

Hva bør jeg ordne med selv?

Et eksempel på noe du kan ordne selv, er renhold av bolig. Her finnes det flere rengjøringsbyrå som tilbyr sine tjenester, og disse tjenestene er mindre rigide enn de kommunale tjenestene. Robotstøvsuger er også et godt alternativ. Helse- og velferdskontoret har en oversikt over private tilbydere i området og kan veilede på dette.

Et annet eksempel er trygghetsalarm, som er en behovsprøvd tjeneste i Melhus kommune. Du må innfri en del kriterier for å få tildelt en trygghetsalarm knyttet opp mot hjemmetjenesten. Den har klare begrensninger fordi den kun fungerer inne i egen bolig. Det finnes muligheter gjennom både smartklokker, telefoner og mobile private alarmer for å varsle nødetater eller pårørende ved behov for hjelp. Helse- og velferdskontoret kan gi råd og veiledning om gode alternativer til trygghetsalarm.

Hvorfor får jeg avslag på noe jeg selv mener jeg bør ha?

Vi forholder oss til lover, forskrifter og tildelingskriterier når vi vurderer en søknad om tjenester. Samtidig har kommunens helsetjeneste et forebyggende og mestringsfremmende fokus, der målet er at alle skal greie seg best mulig, lengst mulig.

Dersom du er uenig i avgjørelsen vår, har du anledning til å klage på avslaget. Opplysninger om klageadgang, fremgår av et eventuelt avslag på søknad.