Hva tilbyr vi?

Normal hverdagskost avhengig av hvilke råvarer kjøkkenet har tilgjengelig. Har du behov for tilpasset mat, må legeerklæring framvises når avtalen om matombringing inngås.

Slik kan du få tjenesten:

Du kan søke muntlig eller skriftlig hos helse- og velferdskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg.

Kontakt

Helse- og velferdskontoret
Tlf: 72 85 80 85
E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no