Du søker om trygghetsalarm hos helse- og velferdskontoret. Lege og sykehus kan også sende henvendelse på vegne av deg.

Du søker her

Kontakt

Helse- og velferdskontoret, 
Rådhusvegen 2, inngang D, 7224 Melhus
Tlf: 72 85 80 85
E-post: koordinerendeenhet@melhus.kommune.no

Hva er en trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er et hjelpemiddel som skal brukes i situasjoner der du har behov for bistand fra hjemmetjenesten utover avtalte besøk.

Trygghetsalarmen fungerer hovedsakelig innendørs i eget hjem.

Hvem kan få tilbud om trygghetsalarm?

Eldre, funksjonshemmede og andre som ikke kan tilkalle hjelp på andre måter.

Brukere som har en helsetilstand som kan ha behov for bistand fra hjemmetjenesten utover avtalte besøk.

Hva kan jeg selv gjøre?

Det finnes mange hjelpemidler du kan kjøpe selv, som kan fylle ditt behov for å tilkalle hjelp.

Helse- og velferdskontoret kan gi veiledning om ulike hjelpemidler på markedet.

Du kan også sjekke hvilke muligheter du har selv på disse sidene:

Doro 

Safemate 

Se denne filmen om Margot som tester velferdsteknologien

Slik søker du

Du kan sende en skriftlig søknad som du sender per e-post eller per brev til helse- og velferdskontoret. I søknaden bør du spesifisere hva du trenger hjelp til gjennom uken.

Du kan også ta kontakt med helse- og velferdskontoret på telefon for å søke.

Nummeret er 72 85 80 85. Telefonen er betjent mellom kl 10-11.30 og 12-15.

Hva kan jeg forvente av kommunen?

 • Trygghetsalarmen betjenes hele døgnet, hele året
 • Trygghetsalarmen er tilknyttet en alarmsentral.
 • Alarmsentralen videreformidler behov etter anrop til hjemmetjenesten
 • Er hjemmetjenesten forhindret for å ta imot anrop, går anropet videre til de enkelte helse og omsorgssenter 
 • Kommunens ansatte rykker ut til bruker med det aktuelle hjelpebehov

Dette forventer vi av deg

For at vi skal gi riktig og nødvendig hjelp forventer vi følgende: 

 • Alarmen må være tilkoblet hele døgnet
 • Trygghetslarmsmykket bæres hele døgnet
 • Nøkkelboks med nøkkel til inngangsdør er montert
 • Alarmen benyttes bare i akutte situasjoner
 • Det gis beskjed hvis man er bortreist eller dersom hjelpen blir overflødig av andre årsaker
 • Alarmen har begrenset rekkevidde og kan bare benyttes innendørs

Hvem får jeg hjelp av?

Alarmen besvares fra egen alarmsentral.

Hjemmetjenesten rykker ut til bruker ved behov.

Hva koster det å ha trygghetsalarm?

Trygghetsalarm er gratis.

Du må selv sørge for å ha et mobilabonnement og betale for bruken av dette.

Kan jeg klage på vedtaket?

Dersom du har fått et vedtak fra kommunen, men ikke er fornøyd, har du rett til å klage. 

Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Klagen sender du til helse- og velferdskontoret, som skal vurdere klagen først. Hvis de ikke tar klagen din til følge, blir klagen sendt til Fylkesmannen i Trøndelag som behandler den.