Du søker om trygghetsalarm hos helse- og velferdskontoret
Lege og sykehus kan også sende henvendelse på dine vegne.

Du søker med skjemaet Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF). 
Du kan også søke muntlig, ta kontakt med oss. 

Kontakt

Helse- og velferdskontoret, 
Rådhusvegen 2, inngang D, 7224 Melhus
Tlf: 72 85 80 85
E-post

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarmknapp som du bærer rundt håndleddet eller i en snor rundt halsen og som gir deg mulighet til å tilkalle hjelp fra hjemmetjenesten.

I Melhus kommune er trygghetsalarm en behovsprøvd tjeneste som er ment å hjelpe eldre og andre personer med funksjonsnedsettelse med å melde fra om at de har behov for bistand fra hjemmetjenesten utover avtalte besøk. For å få innvilget en slik alarm er du nødt til å fylle en del vedtatte kriterier.

For å kunne få trygghetsalarm må du være ute av stand til å kunne håndtere en mobiltelefon eller en smartklokke for å tilkalle hjelp, samt klare å opprettholde gode laderutiner for disse.

Det er også et krav at du bor alene, eller oppholder deg hjemme alene over lengre tid. Eldre eller andre personer med funksjonsnedsettelse som gir høy fallfare kan få trygghetsalarm. I noen tilfeller kan også trygghetsalarm innvilges hvis den gjør det mulig for andre medlemmer i husstanden å opprettholde aktiviteter utenfor hjemmet.

Trygghetsalarmen er knyttet til et responssenter som tar kontakt med deg dersom du trykker på alarmen. Responssenteret vurderer nødvendig oppfølging og videreformidler til hjemmetjenesten dersom det er behov for uttrykning eller besøk. Fall, skader, smerter og behov for toalettbesøk er konkrete eksempler på situasjoner du kan bruke alarmen. All aktivitet knyttet til bruk av alarmen dokumenteres fortløpende i din pasientjournal.

Gode alternativer til trygghetsalarm

Dersom du ikke fyller kriteriene for trygghetsalarm i Melhus kommune, fins det mange gode alternativer til trygghetsalarm som du selv kan anskaffe.

Disse har et bredt spekter av funksjoner som overgår den vanlige trygghetsalarmen. Dette gjelder først og fremst smartklokker som stadig utvikles og kommer med nye funksjoner.

Smartklokkene fungerer utenfor husets fire vegger og kan i tillegg inneholde blant annet GPS-sporing eller fallalarm som automatisk kan varsle fra om fall.

Noen av disse klokkene har også ganske fleksible løsninger for oppsett av varslingskjeder, som gjør det mulig å sende varsler til forskjellige mottakere til forskjellige tidspunkt på døgnet. Mottakere av varsler kan for eksempel være pårørende, naboer, bekjente eller nødnummer.

Helse- og velferdskontoret kan gi veiledning om ulike hjelpemidler på markedet. 

Eksempler på klokker

 • Apple Watch: Ved fall skal den kunne varsle fra til nødetater automatisk. Kan også brukes til å ringe forhåndslagrede kontakter manuelt. Kan kjøpes hos de fleste elektroforhandlere.
 • LinCare smartklokke: Skal kunne utløse alarm automatisk ved fall eller ved å manuelt trykke på alarmknappen. Kan også utløses automatisk når den beveger seg utenfor et geografisk område. (Geofence). Kan velge om man ønsker at nødetater eller pårørende skal være mottaker av varsel. Kan kjøpes av produsent på shop.lincare.no.
 • Continyou GO: Skal kunne varsle fra automatisk ved fall, ved å manuelt trykke på alarmknapp eller ved å bevege seg utenfor et geografisk område (Geofence). Anrop sendes til pårørende. Kan kjøpes av produsent på www.continyou.no.
 • Safemate watch: Varsler ved å manuelt utløse alarmen eller hvis man beveger seg utenfor et geografisk område. Har også sensorer for måling av puls og blodtrykk som i fremtiden kan brukes i varslingsplattformen. Kan kjøpes fra produsent på shop.sensio.no.
 • Xplora-klokke: Opprinnelig beregnet på barn, men kan utføre mange av de samme funksjonene som de andre klokkene. Kan ringe forhåndslagrede nummer ved enkle tastetrykk. Har også GPS-lokasjon. Kan kjøpes hos de fleste elektroforhandlere.
 • Safemate Trigger One/Two/Three/Four: Triggeralarmene er mobile trygghetsalarmer som kan ringe opp selvvalgte telefonnumre i en valgt rekkefølge ut fra tilgjengelighet. Alarmen kan utløses ved å trykke på knapp eller på noen av variantene hvis man beveger seg utenfor et programmert geografisk område (Geofence). Kan kjøpes fra produsent på shop.sensio.no.
 • Dorotelefon med alarmarmbånd: Doro har en løsning hvor man kan ha et armbånd som ligner på en trygghetsalarm knyttet opp mot dorotelefonen. Dette gjør at man kan varsle fra om behov for hjelp uten at man har telefonen i umiddelbar nærhet. Mer informasjon om Doro.
Disse klokkene er bare noen av alternativene til trygghetsalarm som finnes ute på kjøpemarkedet. De fleste elektroforhandlere og produsenter har et utvalg av mulige klokker og mer utfyllende informasjon om hver enkelt. Sjekk også ut mobiltelefonen Doro med tilhørende tjenester.
 

Slik søker du

Du kan sende en skriftlig søknad per e-post eller brev til helse- og velferdskontoret. I søknaden bør du spesifisere hva du trenger hjelp til gjennom uken. Du bruker skjemaet Søknad om helse- og omsorgstjenester

Du kan også ta kontakt med helse- og velferdskontoret på telefon for å søke. 

Nummeret er 72 85 80 85. Telefonen er betjent mellom kl 10-11.30 og 12-14.

Hva koster det å ha trygghetsalarm?

Kommunen kan ta betalt etter forskrift om egenbetaling for kommunale helse- og omsorgstjenester (lovdata.no). Nivå for betaling fastsettes av kommunestyret.

Egenandelen er per i dag satt til 100 og 250 kr/mnd., differensiert på bakgrunn av inntekt. Skillet går ved 2G. Les mer om grunnbeløpet på nav.no.

De som har trygghetsalarm som et ledd i nødvendig helsehjelp, eller som erstatning for annen helsehjelp, unntas.

Melhus kommune sørger for det praktiske knyttet til installasjon, oppsett og vedlikehold.

Hva kan jeg forvente av kommunen?

 • Trygghetsalarmen betjenes hele døgnet, hele året
 • Trygghetsalarmen er tilknyttet et responssenter på Stjørdal
 • Kommunens ansatte rykker ut til bruker med det aktuelle hjelpebehovet

Dette forventer vi av deg

For at vi skal gi riktig og nødvendig hjelp forventer vi følgende: 

 • Alarmen må være tilkoblet hele døgnet
 • Du bærer trygghetslarmsmykket hele døgnet
 • Nøkkelboks med nøkkel til inngangsdør er montert
 • Det gis beskjed hvis man er bortreist eller dersom hjelpen blir overflødig av andre årsaker
 • Alarmen har begrenset rekkevidde og kan bare benyttes innendørs

Hvem får jeg hjelp av?

Alarmen besvares fra responssenteret på Stjørdal.

Hjemmetjenesten rykker ut til bruker ved behov.

Kan jeg klage på vedtaket?

Dersom du har fått et vedtak fra kommunen, men ikke er fornøyd, har du rett til å klage. 

Du må klage innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen din må du nevne hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret i vedtaket. Du bør også komme med opplysninger som kan ha betydning for behandling av klagen.

Klagen sender du til helse- og velferdskontoret, som vurderer klagen først. Hvis de ikke tar klagen din til følge, blir klagen sendt til Statsforvalteren i Trøndelag som behandler den.