Melhus kommune ønsker at innbyggerne har en meningsfull fritid og at alle i utgangspunktet kan delta i ordinære fritidsaktiviteter. Noen trenger ekstra hjelp eller assistanse for å delta.

Via tilrettelagt fritid kan du få hjelp til å komme i kontakt med ønsket fritidsarena, slik at vi sammen kan se på muligheter for tilrettelegging og for deltakelse.

De som organiserer fritidsaktiviteter kan også få hjelp til å se på muligheter for hvordan de kan inkludere flest mulig i sine aktiviteter.

For personer som har et vedtak om fritidskontakt, er det tilrettelagt fritid som skal finne en fritidskontakt, ev. et fritidsgruppetilbud, til personen.

Hvem kan få tilbud om fritidskontakt?

Tilbudet er for deg som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og en meningsfull fritid.

Du kan få et individuelt tilbud, eller vi kan gi et tilbud i gruppe. 

Hvordan søker jeg?

Hvis du ønsker å søke om å få fritidskontakt, må du kontakte Helse- og velferdskontoret.

Søknadsskjema finner du her.

Vi ønsker å vite hva du er interessert i i din fritid. Bruk gjerne dette kartleggingsskjemaet PDF document ODT document .

Tjenesten het tidligere støttekontakt, og er lovhjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten beskrives i et vedtak fra Helse- og velferdskontoret.  

Hva er formålet med ordningen?

Målet med fritidskontaktordningen er at mennesker skal komme seg ut av hjemmet på ulike sosiale, kulturelle og/eller fysiske aktiviteter. Fritidskontakten skal hjelpe en annen person til å ha en fritid som er aktiv og meningsfull. Et hovedmål kan være at personen finner en fritidsaktivitet, der en kan bli kjent med andre mennesker som deler samme interesser. Tilbudet skal hjelpe personer til å bli tryggere på seg selv, takle ulike sosiale situasjoner bedre og omgås andre mennesker i større grad.  

Hvem får jeg hjelpen fra?

Mens Helse- og velferdskontoret er saksbehandler på søknaden din, er det Frivilligsentralen, som rekrutterer og administrer fritidskontakter. Gjelder det praktiske spørsmål om ordningen, ta kontakt med dem. 

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen

Frivilligsentralen 90278305 / 99712627
frivilligsentralen@melhus.kommune.no
Kroa, Melhusvegen 437 P, 7224 Melhus

 

Hva koster det?

Fritidskontakt er gratis.

Uenig i vedtaket

Er du uenig i vedtaket, har du rett til å klage. Klagen må bli sendt innen fire uker fra du mottok vedtaket. I klagen må du fortelle hvilket vedtak du klager på, og hva du ønsker å få endret. Finnes det opplysninger som kan ha betydning for saken, bør du skrive det ned. Klagen sender du til Helse- og velferdskontoret, som skal vurdere klagen. Hvis de ikke tar klagen til følge, sender de den videre til Statsforvalteren i Trøndelag, som gjør en endelig vurdering av klagen.

Jeg ønsker å bli fritidskontakt – hva gjør jeg?

Så flott at du ønsker å bidra! Vi trenger fritidskontakter, med ulike erfaringer og interesser. Følgende kriterier må være oppfylt:

  • Du er en pålitelig person, som liker å jobbe med mennesker
  • Du er over 18 år, har en stabil livssituasjon og kan binde deg for minst ett år
  • Du kan levere oppdatert politiattest, som må være gyldig i tre måneder framover

Du kan bli støttekontakt for både barn, ungdom, voksne og eldre. Det kan være mennesker som trenger bistand for å mestre ulike fritidsaktiviteter, eller mennesker som trenger hjelp for å komme seg ut av sitt eget hjem, treffe andre mennesker og ha en meningsfull fritid. Vi tilbyr også fritidskontakter for grupper, så si gjerne ifra og kryss av for det i søknadsskjemaet dersom dette er noe du kan tenke deg. 

For å bli fritidskontakt, fyller du ut dette skjemaet.

Ta også gjerne direkte kontakt med dem dersom du tenker på å bli fritidskontakt, eller har noen spørsmål rundt ordningen. Her kan du ta en uforpliktende prat med dem om hva jobben innebærer og hva som vil kreves av deg.  

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen:
Telefon: 902 78 305
Kroa, Melhusvegen 437 P, 7224 Melhus

Kontaktinformasjon Frivilligsentralen

Telefon: 902 78 305
Kroa, Melhusvegen 437 P, 7224 Melhus

Nyttig informasjon om fritidskontakt

Det offentlige nettstedet Helsenorge.no har en side som informerer om ordningen, og rettighetene knyttet til den. Du finner nettsiden her