Avlastning gis ut fra ulike behov og kan organiseres på ulike måter.
Det er helse- og velferdskontoret som behandler søknader om avlastning.

Telefon: 72 85 80 85
E-post

Hvem kan søke?

Hvis du har særlig tyngende omsorgsoppgaver, kan du søke om avlastning.

Hvordan søker jeg?

Du søker om avlastning på skjemaet Søknad om helse- og omsorgstjenester (PDF). 

Behandling av søknaden

Kommunen skal behandle søknaden så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på et hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Vi tar kontakt med deg eller den du har gitt fullmakt og avtaler et hjemmebesøk/samtale etter mottatt søknad.

Ulike former for avlastning

  • Avlastning på dagsenter for eldre
  • Avlastning i institusjon
  • Avlastning i eget hjem eller andres private hjem
  • Avlastning i bolig/bofellesskap