Vi jobber med hverdagsrehabilitering. Dette er en målrettet, tidsbegrenset innsats som kommer i tillegg til ordinære tjenester. Det handler om forebygging og tidlig innsats.

Målet er at du som mottar tjenesten skal ta opp igjen, eller greie å opprettholde daglige aktiviteter og gjøremål. Rett og slett være aktiv og greie deg selv best mulig.

Hvem er dette aktuelt for?

 • Deg som nylig har hatt et funksjonsfall som gjør at du ikke klarer det samme som før
 • Deg som ikke har tjenester fra før, men som søker om trygghetsalarm og enkle hjelpemidler som for eksempel rullator
 • Deg som har begynnende utfordringer med å utføre daglige gjøremål
 • Deg som trenger tett oppfølging en kort periode, i overgangen mellom sykehus/rehabiliteringsinstitusjon/korttidsavdeling og egen bolig

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Bred kartlegging av deg og din situasjon
 • Trening i daglige gjøremål som har blitt eller begynner å bli utfordrende for deg  
 • Enkel øvelsestrening med vekt på selvstendighet
 • Opplæring i enkle prosedyrer du kan gjøre selv, som å trekke på strømper og dryppe øyne
 • Kartlegge behovet for-, og bestille enkle hjelpemidler
 • Råd og veiledning
 • Bistå deg med å komme i kontakt med aktuelle samarbeidspartnere

Forebyggende informasjonsmøter

Innsatsteamet holder informasjonsmøter for utvalgte årskull rundt om i kommunen. Hensikten er å ta opp tema som er spesielt viktige å tenke på når vi blir eldre. Som for eksempel tilpasning av bolig, fysisk aktivitet, brannsikkerhet og velferdsteknologi.

Våren 2022 arrangerte vi møter for alle født i 1941 og 1942 i kommunen. Vi har planlagt nye møter våren 2023.

Slik kommer du i kontakt med oss:

Innsatsteamet er en del av Helse- og velferdskontoret.
Telefonnummer dit er 957 11 444 (man, tirs og fre kl. 10-11 og 12-14. Onsdag 16-18).

Du kan også ta direkte kontakt med oss i innsatsteamet:

Karen Østerås Bjerkan, fysioterapeut
Tlf. 909 88 348
E-post

Kristine Ranes Losen, fysioterapeut
Tlf. 903 63 697
E-post

Mari Aspaas, ergoterapeut
Tlf. 910 01 958
E-post

Ingrid Solberg Frøseth, sykepleier og fagleder
Tlf. 915 32 740
E-post

Innsatsteamet i Melhus kommune

Dette er innsatsteamet i Melhus kommune. Fra venstre ergoterapeut Mari Aspaas, spesialfysioterapeut Karen Østerås Bjerkan, spesialfysioterapeut Kristine Ranes Losen og sykepleier Ingrid Solberg Frøset. Foto: Melhus kommune.