Feltene merket i grått viser ferie og fridager.
Du kan også laste ned en mer detaljert utgave av skoleruta som pdf:

Skoleruta 2022-2023 (PDF)

Skoleruta 2023-2024 (PDF)

Skoleruta 2024-2025 (PDF)