Feltene merket i grått viser ferie og fridager.
Du kan også laste ned en mer detaljert utgave av skoleruta som pdf:

Skoleruta 2018-2019 som pdf
Skoleruta 2019-2020 som pdf
Skoleruta 2020-2021 som pdf