Melhus kommune ønsker at du leverer leverer søknad om skolebytte elektronisk.

Her finner du generell informasjon om regler for skolebytte, skoletilhørighet og opptaksområder.

Hvis du søker ditt barn til en annen skole enn nærskolen, mister du retten til gratis skoleskyss på grunn av avstand eller farlig skolevei (jf. §7-1. i Opplæringslova).

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt med den aktuelle skolen eller send epost til rådgiver Pål Heide Kielland.