Om skoleskyss

Rett til skoleskyss reguleres av Opplæringslova, spesielt § 4a, 7 og 13.
Det er Trøndelag fylkeskommune ved samferdselsavdelingen som vedtar om en elev har rett til skyss. Deretter er det AtB, fylkets kollektivtransportsforvalter, som organiserer og utvikler skoleskyssen.
Praktisk informasjon om skoleskysstilbudet finner du på AtB sine hjemmesider.

Ved delt foreldreansvar kan foresatte søke om skoleskyss fra begge bostedsadressene til eleven. Mer informasjon finner du på Udir sine hjemmesider.
Her finner du egenerklæringsskjema ved delt bosted. Søknad leveres skolen.

For deg som reiser med buss som ordinær passasjer (ikke skoleskyss), se informasjon om rutetabeller og driftsmeldinger fra AtB.

Skoleskyss ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg

Dersom eleven bor nærmere skolen enn 4 km for 2.-10. trinn og 2 km for 1. trinn, kan det søkes om skyss på grunn av særlig farlig eller vanskelig skoleveg. Søknadene behandles etter delegert myndighet av teknisk drift, eller i Utvalg for teknikk og miljø. 

Søknadsskjemaet skal sendes til skolen eleven går på. Les gjerne retningslinjene og vedlegget, som sier hvilke strekninger som gir rett til skoleskyss. 

AtB

AtB  administrerer skoleskyss og all kollektivtrafikk i fylket på vegne av Trøndelag fylkeskommune.