Fra og med 1.1.24 er all brukergodkjenning i TT-ordningen flyttet fra kommunene og inn til Trøndelag fylkeskommune.

Informasjon om hva TT-kortet er, søknad og hvordan du skal bruke kortet, finner du på Trøndelag fylkeskommunes nettsider.

Har du spørsmål om TT-kort? 

Hvis du ikke finner svar på spørsmålene dine på nettsidene til fylkeskommunen, kan du kontakte helse- og velferdskontoret

E-post
Telefon: 957 11 444

Sammen med søknaden om TT-kort, må du legge ved legeerklæring.