Har du spørsmål om TT-kort? Ta kontakt med helse- og velferdskontoret
E-post
Telefon: 957 11 444

Sammen med søknaden om TT-kort, må du legge ved legeerklæring. 

Søknad om TT-kort

Ønsker du å fylle ut skjemaet på papir, kan du skrive ut søknadsskjemaet ved å klikke på skriver-ikonet.

Hva er TT-kort?

Trøndelag fylkeskommunes nettsider finner du mer informasjon om hva TT-kortet er og hvordan du skal bruke det.