Har du spørsmål om TT-kort? Ta kontakt med helse- og velferdskontoret
E-post
Telefon: 72 85 80 85

Du søker om TT-kort via dette skjemaet: Skjema for tilrettelagt transport (TT) - egenerklæring (PDF)

Du må legge ved følgende erklæring sammen med søknaden: Skjema for tilrettelagt transport (TT) - legeerklæring (PDF)

På Trøndelag fylkeskommunes hjemmeside finner du en beskrivelse av hva TT-kortet er, og hvordan du skal bruke det (PDF).

Du kan lese mer om tjenesten på hjemmesiden til Trøndelag fylkeskommune. Du finner også søknadsskjema der.