Betalingssatser for landbruksvikar

- Sykdom: kr 1.500 pr. dag
- Ferie, fritid, andre oppdrag: kr 1.630 pr. dag

Melhus kommune har en fast ansatt landbruksvikar i 100 % stilling, med arbeidstid mandag-fredag.

Melhus Avløserlag og Maskinring BA v/daglig leder administrerer landbruksvikarordningen, og prioriterer bruken av disse.

Kontakt

Randi Dønnem Aas
Telefon: 72 85 86 30 / 990 14 859
Faks: 72 85 81 68 
E-post: landbrukstjenester.melhus@n-lt.no

Besøksadresse:
Melhus rådhus, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus.